Εργασία Ξένες γλώσσες Άγιος Νικόλαος

3 θέσεις εργασίας

Τεχνικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης

 ...Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία) και Η/Υ (MS Office). Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου. Ικανότητα... 

MYTILINEOS

Άγιος Νικόλαος
16 ημέρες πριν

Μηχανοτεχνίτης - Βοηθός Ηλεκτροσυγκολλητής

 ...θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκοπή, μεταλλικές κατασκευές) θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία) και Η/Υ (MS Office). Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.... 

MYTILINEOS

Άγιος Νικόλαος
16 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανολογικής Συντήρησης

 ...προσόν. Καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου. Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad θα συνεκτιμηθεί. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία) και Η/Υ (MS Office). Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου. Ικανότητα... 

MYTILINEOS

Άγιος Νικόλαος
16 ημέρες πριν