Υπεύθυνος/η Βάρδιας

 ...προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες. Προσόντα: Πτυχίο σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους: Χημική Μηχανική Μηχανολογία Περιβαλλοντική μηχανική ~ Δεν απαιτείται προηγούμενη πείρα Απολαβές: ~ Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών.... 

IESC Innovating Environmental Solutions Center Ltd

Λεμεσός
ημέρα πριν

O&M Engineer

 ...τεκμηριώνουν τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Ομίλου, την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας και την εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) Άλλα καθήκοντα και ευθύνες που... 

Suntechnics ltd

Λεμεσός
9 ημέρες πριν

Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...εργασιών Επιβεβαίωση για την συμβατότητα των συνθηκών του χώρου με τα σχέδια (έδαφος, αποστράγγιση, κλίσεις, επίπεδα, πρόσβαση, περιβαλλοντική ευαισθησία, άλλοι περιορισμοί) πριν από την έναρξη των εργασιών Ετοιμασία σχεδίων/εκτέλεσης έργων και σχέδια έκτακτης... 

SINGULARIS INVESTMENTS LTD

Λεμεσός
25 ημέρες πριν

Σύμβουλος Μηχανικός Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας

 ...τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Μηχανολογική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική και Αρχιτεκτονική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα... 

ALergo Management Consulting & Engineering Ltd

Λεμεσός
26 ημέρες πριν