Επιστάτης/τρια Εργοταξίου

 ...εργασιών Επιβεβαίωση για την συμβατότητα των συνθηκών του χώρου με τα σχέδια (έδαφος, αποστράγγιση, κλίσεις, επίπεδα, πρόσβαση, περιβαλλοντική ευαισθησία, άλλοι περιορισμοί) πριν από την έναρξη των εργασιών Ετοιμασία σχεδίων/εκτέλεσης έργων και σχέδια έκτακτης... 

SINGULARIS INVESTMENTS LTD

λάρνακα
25 ημέρες πριν