...συναφούς τομέα. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ορθή κρίση. Άριστες δεξιότητες πληροφορικής (MS Excel, Word και Outlook). Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.... 

R.A.VOUYIOUKLAKIS LTD

λάρνακα
11 ημέρες πριν