Εργασία Πολιτικών έργων Κύπρος

116 θέσεις εργασίας

Πολιτικός Μηχανικός Διαχείρισης Έργων

 ...ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Διαχείριση Έργων κατασκευής. Ταυτόχρονη διαχείριση Έργων αναλόγως του μεγέθους και του χρόνου εκτέλεσης...  .... ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού. Ελάχιστη εμπειρία 15 ετών στον τομέα κατασκευής Έργων... 

AKI CONSTRUCTIONS LTD

Κύπρος
13 ημέρες πριν

Λειτουργός Προσφορών & Συντονισμού Έργων

 ...κατασκευαστικών λεπτομερειών και σχεδίων Ετοιμασία επιστολών Ετοιμασία προδιαγραφών υλικών Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού/ Αρχιτέκτονα/ Επιμετρητή ποσοτήτων Πολύ καλή γνώση ηλεκτρ. Υπολογιστών Πολύ καλή γνώση AutoCAD Πολύ καλή γνώση... 

CHRISTOFI BROS TRADING LTD

Κύπρος
12 ημέρες πριν

Πωλήτρια / Πωλητής Τεχνικών Έργων

 ...Καθήκοντα / Υπευθυνότητες: Αναπτύσσει τον κλάδο, πελατολόγιο και πωλήσεις τεχνικών έργων της εταιρείας. Πραγματοποιεί νέες πωλήσεις. Εξυπηρετεί τους πελάτες των τεχνικών έργων. Εκτελεί το πρόγραμμα επισκέψεων σε υφιστάμενους και υποψήφιους νέους πελάτες και... 

G.S.Hadjiyiannis Logistics Ltd

Κύπρος
16 ημέρες πριν

Φυσικός Ιατρικής

 ...Ογκολόγο. Αναπτύσσει ή/και συμμετέχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών του Κέντρου, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της...  ...βιβλιογραφικής ανασκόπησης κλπ. Συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που δρομολογούνται από το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής ή/και άλλα... 

Bank of Cyprus Oncology Centre

Κύπρος
7 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Group CY Ltd, λόγω επέκτασης των εργασιών της, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής Μέλος Ε...  ...προγράμματος εργασιών εργοταξίου Χειρισμός αλληλογραφίας έργου Στους υποψήφιους που θα επιλεγούν θα προσφερθούν πολύ ελκυστικά... 

Alexandrou Corporate Services Ltd

Κύπρος
12 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Μελετητικό γραφείο με έδρα τη Λεμεσό ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό, δομοστατικής κατεύθυνσης με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών...  ...5 ετής προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων. Απαραίτητη καλή γνώση του ETABS, FESPA, REVIT, Autocad.... 

A & C CHRISTOFI LTD

Κύπρος
9 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Autocad και Μicrosoft...  ...Καθήκοντα: Συντονισμός και Επίβλεψη εργοταξίου Διαχείριση Έργων. Επιμετρήσεις, ετοιμασία προσφορών Επιμέτρηση εκτελεσθείσας... 

DJIALLI ASSOCIATES

Κύπρος
9 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία μας ζητά πλήρη απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού στη Λευκωσία. Προσόντα Πτυχίο πολιτικής μηχανικής Μέχρι 10 χρόνια...  ...αυτοκινήτου Κάτοικος Λευκωσίας  Καθήκοντα Προγραμματισμός έργου Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

Κύπρος
14 ημέρες πριν

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

 ...Μηχανικός - Λευκωσία Η K.G.A Sergiou Aluminium ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με τα ακόλουθα προσόντα: Πολύ καλή γνώση...  ...Autocad Καθήκοντα: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Αποστολή βιογραφικού... 
Κύπρος
14 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...πληρωμών και τιμολογίων κ.τ.λ.) Απαραίτητα Προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Απόφοιτος ΑΤΙ του...  ...προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 5 χρόνων στην επίβλεψη μεγάλων οικοδομικών έργων. Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας... 

Vassos Markides Estates Ltd

Κύπρος
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  Παρακολούθηση της κατασκευής Έργου.  Μελέτη και παρακολούθηση σχεδίων και  ετοιμασία όλων όσων απαιτούνται...  ...γραφείου.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ  Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού.  Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στον τομέα κατασκευής... 

AKI CONSTRUCTIONS LTD

Κύπρος
13 ημέρες πριν

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...επέκτασης των εργασιών της σε παγκύπρια βάση, ζητά την άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού...  ...των εργασιών Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Διαχείριση έργου από το αρχικό στάδιο μέχρι και την αποπεράτωση του Τήρηση των... 
Κύπρος
15 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Προσόντα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια...  ...Ετοιμασία μετρήσεων για παραγγελίες υλικών Υπεύθυνος/η υλοποίησης έργου Συντονισμός υπεργολάβων Επικοινωνία με συνεργάτες και... 

DTA GROUP

Κύπρος
2 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία μας αναζητά Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος/α να έχει ζωηρό ενδιαφέρον για νέους και εναλλακτικούς τρόπους δόμησης.  Επάγγελμα...  ...εργασιών Επίβλεψη της κατασκευής ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έργα πληρούν τις προθεσμίες, τον προϋπολογισμό και τηρούν το αρχικό σχεδιασμό... 

Innovaland LTD

Κύπρος
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητή Ποσοτήτων Γνώση Η/Υ και σχετικών λογισμικών (AutoCAD, Excel) Καθήκοντα:...  ...Επιμέτρηση και έλεγχος ποσοτήτων υλικών Παρακολούθηση εκτελεσθείσας εργασίας, ενδιάμεσα πιστοποιητικά και τελικοί λογαριασμοί έργων... 

FIVESTAR RENOVATION

Κύπρος
16 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Η OptimumCE L.L.C. προκηρύσσει θέση εργασίας Πολιτικού Μηχανικού. Απαιτούμενα Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος στην πολιτική μηχανική...  ...επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι δικαιούχοι: Του «έργου παροχής ευκαιριών σε νέους αποφοίτους των κλάδων αρχιτεκτονικής... 

OptimumCE L.L.C.

Κύπρος
22 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Revit. Επιβλέψεις εργοταξίων. Προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. Πολιτικός Μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Ε.Τ.Ε.Κ. Κατ' ελάχιστον, 2 χρόνια εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων ή/και έργων οδοποιίας. Εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Revit... 

ASD SOTIRIOU

Κύπρος
13 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Προσόντα  Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής Εμπειρία 5 χρόνια και άνω...  ...Προετοιμασία διατακτικών και επιστολών Εβδομαδιαία αναφορά προόδου των έργων Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Υπεύθυνος/η υλοποίησης... 

GPM CONSTUCTION LTD

Κύπρος
7 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός (Εργοταξίου)

 ...για άμεση πρόσληψη στη Λεμεσό. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ Άριστη γνώση Word, Excel...  ...τουλάχιστον 5 ετών. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Επίβλεψη και οργάνωση έργων Συμμετοχή στην επιλογή υλικών,προμηθευτών και συνεργατών... 

P.CHRYSANTHOU BUILDIA CONSTRUCTIONS LTD

Κύπρος
2 ημέρες πριν

Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών

 ...(β) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και τη συντήρηση έργων ή/και οπλικών συστημάτων εντός των πλαισίων...  ...αίτηση για κάθε κατηγορία. 3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Κύπρος
5 ημέρες πριν