1 θέση εργασίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ...και προδιαγραφών προϊόντων Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Εργοστασίου για οποιοδήποτε θέμα προκύψει όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία...  ...κλπ. Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, ενημερώνει τον Προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος, ώστε να επιλυθούν όσο πιο άμεσα... 

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ

Κόρινθος (δήμος)
ημέρα πριν