...παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής • Φροντίδα για τη σωστή προετοιμασία, καθαριότητα και υγιεινή του χώρου εργασίας • Προετοιμασία πρωινών • Καθοδήγηση και εκπαίδευση υφισταμένων στο τμήμα • Συντονισμός με άλλα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας •... 
Σκιάθος
πριν από έναν μήνα
 ...παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής Φροντίδα για τη σωστή προετοιμασία, καθαριότητα και υγιεινή του χώρου εργασίας Προετοιμασία πρωινών Καθοδήγηση και εκπαίδευση υφισταμένων στο τμήμα Συντονισμός με άλλα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας... 
Σκιάθος
2 ημέρες πριν