...After Sales) Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού Προφίλ υποψηφίου: Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Τεχνικού Επαγγέλματος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Excel, Outlook, Word) Επιθυμητή... 
Λάρισα
ημέρα πριν
 ...υποψήφιο για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα Προσόντα ~ Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση είναι προτιμητέα, αλλά δεν απαραίτητη ~ Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ ~ Γνώση και εμπειρία σε εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών συστημάτων σε επιχειρηματικούς χώρους ~ Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων... 
Λάρισα
10 ημέρες πριν
 ..., με ανεπτυγμένο αίσθημα ομαδικότητας και καλές επικοινωνιακές ικανότητες. Απαραίτητα Προσόντα Απαιτείται:  Πτυχίο ΑΕΙ , ΤΕΙ ή ΙΕΚ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού , Μηχανολόγου Μηχανικού  ή σχετική με την Μηχανοτρονική και την αυτοκίνηση... 
Λάρισα
πριν από έναν μήνα
 ...καθημερινή απασχόληση (5νθήμερο 8ωρο) Ενιαίο πρωινό ωράριο εργασίας Μόνιμη συνεργασία αορίστου χρόνου Απαραίτητα Προσόντα ~ Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης ~2ετής εμπειρία ~ Απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνιακές και ομαδικής εργασίας,... 
Λάρισα
13 ημέρες πριν
 ...Λογιστική διαχείριση αποθηκών Καθημερινή συνεργασία με τα μέλη του Λογιστηρίου και των άλλων τμημάτων Τι αναζητούμε: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παραγωγική επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας... 
Λάρισα
7 ημέρες πριν
 ...επικοινωνία με υπεργολάβους Λήψη προσφορών για προμήθεια υλικών στο έργο Οργάνωση μελλοντικών εργασιών  Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θέληση για εξέλιξη στον συγκεκριμένο κλάδο Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες Ηλικία... 
Λάρισα
ημέρα πριν
 ...Τμήμα Ζωοτροφών και θα αναλάβει την ανάπτυξη και τη διαχείριση πελατολογίου στο νομό Λάρισας. Απαραίτητα Προσόντα Επιθυμητό πτυχίο Γεωπόνου, Ζωοτέχνη ή ανάλογης κατεύθυνσης Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών Επιθυμητή γνώση της αγοράς των... 
Λάρισα
ημέρα πριν
 ...και προθεσμιών Ικανότητα εργασίας υπό πίεση Συνέπεια και οργανωτικότητα στο συντονισμό πολλαπλών εργασιών Requirements: Πτυχίο σε Νομική Επιστήμη με εξειδίκευση σε εταιρικό δίκαιο Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας Γνώση του Εθνικού νομικού πλαισίου... 
Λάρισα
4 ημέρες πριν
 ...Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. είναι κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έδρα στην Λάρισα. Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης Τάξης και δραστηριοποιείται κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα. Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία... 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ATE

Λάρισα
10 ημέρες πριν
 ...Τοπογράφοι) για τη στελέχωση του τμήματος ελέγχου και διαχείρισης δημοσίων έργων.  Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Αρχιτέκτονα, Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Τοπογράφου Μηχανικού Καλή γνώση AutoCAD και ΜS office Επαρκής γνώση αγγλικής... 
Λάρισα
5 ημέρες πριν
 ...Συλλογή νομιποιητικών & λοιπών εγγράφων & λογιστικών παραστατικών απαραίτητων για τα επενδυτικά προγράμματα Requirements : Πτυχίο σχολής μηχανικών ή οικονομικών επιστημών Εμπειρία από τεχνικό γραφείο, μελετητική εταιρία, ή από εταιρία συμβούλων επενδυτικών προγραμμάτων... 
Λάρισα
4 ημέρες πριν
 ...εργασίας Διαχείριση έκτακτων περιστατικών Τήρηση οδηγιών επισκευής & κανόνων ασφάλειας και υγιεινής Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Τεχνικής σχολής Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Ομαδικότητα... 
Λάρισα
πριν από έναν μήνα
 ...θετική διάθεση, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα Θα εκτιμηθούν επιπλέον: ~Γνώση Αγγλικής γλώσσας ~Χειρισμός & γνώση ταμείου ~Πτυχίο ECDL Προσφέρουμε: ~Διαρκή εκπαίδευση ~Σταθερή συνεργασία ~Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Στο τελικό στάδιο... 

ΛΗΤΩ ΑΕ

Λάρισα
7 ημέρες πριν
 ...δημιουργεί αναφορές για την κατάσταση του εξοπλισμού εκπαιδεύεται καθημερινά στους νέους τρόπους ρύθμισης των μηχανών Το πτυχίο δεν είναι απαραίτητο, αλλά οποιαδήποτε προϋπηρεσία/επαφή με εξοπλισμό καταστημάτων εστίασης (με έμφαση στις μηχανές εσπρέσσο), θα εκτιμηθεί... 
Λάρισα
ημέρα πριν
 ...Λογιστικό γραφείο ζητά βοηθό Λογιστή για πρακτική εξάσκηση - εκμάθηση με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητα Προσόντα • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης • Απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνιακές και ομαδικής εργασίας • Επιθυμητές (... 
Λάρισα
5 ημέρες πριν
create_cv_img

Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό δωρεάν σε 5 λεπτά

 ...επικοινωνιακές δεξιότητες Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη στόχων Υπευθυνότητα και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής Γνώση Η/Υ Προϋπηρεσία σε πωλήσεις θα ληφθεί υπόψη Παροχές Υψηλές αποδοχές με πρόγραμμα... 
Λάρισα
πριν από έναν μήνα
 ...και engagement Επίτευξη στόχων πωλήσεων όπως αυτοί συμφωνούνται και ορίζονται από τον CEO της εταιρίας Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος Business, Marketing, Communications, ή σχετιζόμενο αντικείμενο Προϋπηρεσία στις πωλήσεις (... 
Λάρισα
ημέρα πριν
 ...χορήγηση τραπεζικών προϊόντων • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών • Συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων Τι αναζητούμε: • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο ρόλο • Άριστη γνώση των αρχών χρηματοοικονομικής... 
Λάρισα
7 ημέρες πριν
 ...της προόδου των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πεδίο από τους εργολάβους για λογαριασμό των πελατών. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Ενέργειας, των Κατασκευών ή των Αυτοματισμών και της Πληροφορικής Ευχέρεια... 
Λάρισα
2 ημέρες πριν
 ...Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων και εμπειρία στον διαβήτη, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ Ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, αναλυτική σκέψη και φιλοσοφία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα... 
Λάρισα
3 ημέρες πριν
 ...δικτύου συνεργατών Απαραίτητα Προσόντα Προϋπηρεσία στις πωλήσεις (επιθυμητή, όχι απαραίτητη) Επικοινωνιακές ικανότητες Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (επιθυμητό, όχι απαραίτητο) Ικανότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των πελατών Εστίαση στην επίτευξη των... 
Λάρισα
πριν από έναν μήνα
 ...εγγραφών Έλεγχος καρτελών προμηθευτών και ετοιμασία για πληρωμή Οργάνωση – αρχειοθέτηση παραστατικών Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Άριστη γνώση αγγλικών Θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος ERP Entersoft Πολύ καλή... 
Τυρναβος
3 ημέρες πριν
 ...λατρεύουν! Τους εξυπηρετείς και τους καθοδηγείς σε κάθε τους βήμα στο κατάστημα. Είσαι αυτό που ψάχνουμε; Ας δούμε τα βασικά: Πτυχίο και προϋπηρεσία; Δεν είναι απαραίτητα. Θέλουμε μόνο να αγαπάς το εμπόριο! Η χειρωνακτική εργασία είναι στο παιχνίδι, αλλά δεν σε... 
Τυρναβος
21 ώρες πριν