Αποτελέσματα αναζήτησης: 100 θέσεις εργασίας

 ...- Λεμεσός, για πλήρη απασχόληση, με σκοπό την διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών, την διασφάλιση της ακρίβειας των οικονομικών αρχείων...  ...δεδομένων Άλλα συναφή καθήκοντα Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ στην Λογιστική ή χρηματοοικονομική ή σε συναφή κλάδο... 

Crona Investments Ltd

Λεμεσός
2 ημέρες πριν
 ...πολογισμού-cashflow, ετοιμασία Ετήσιου Προϋπολογισμού, ετοιμασία Οικονομικών Εκθέσεων και ότι άλλο χρειαστεί για τα διάφορα προγράμματα που...  ...Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον τομέα της λογιστικής. Πτυχίο στη Λογιστική ή ανώτερη εξέταση LCCI ή σχετικό πεδίο. Εξαιρετικές... 

Terra Cypria

Λεμεσός
2 ημέρες πριν
 ...του Νοσοκομείου για την αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους ασθενείς. Απαιτούμενα Προσόντα & Ικανότητες: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Λογιστικής ή άλλης αντίστοιχης κατεύθυνσης. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Καλή γνώση... 

Mediterranean Hospital of Cyprus

Λεμεσός
5 ημέρες πριν
 ...ενημερώνει αρχεία και βάσεις δεδομένων με δεδομένα προσωπικού, οικονομικά και άλλα Παρακολουθεί το απόθεμα των αναλωσίμων γραφείου και...  ...ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Απολυτήριο Λυκείου Δίπλωμα/Πτυχίο στη Διοίκηση Γραφείου η σε παρεμφερή κλάδο Πολύ καλή γνώση... 

FINDIX LTD

Λεμεσός
5 ημέρες πριν
 ...δακτυλογράφηση, αποστολή, αρχειοθέτηση) Εκτέλεση αναφορών Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στο πρόγραμμα IMAINT Αρχειοθέτηση εντολών...  ...Συμβολαίων Συντήρησης Οργάνωση γραφείου Προσόντα: Πτυχίο ΙΕΚ / Τεχνικού ή ΤΕΙ Τουλάχιστο 1 χρόνο προϋπηρεσία σε... 

SAcS Superior Air Conditioning Services Ltd

Λεμεσός
9 ημέρες πριν
 ...αναφορά Νόμο. Α. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. (2) Μέλος του Συνδέσμου...  ...διαδικασίες και εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση, μέσω της διεξαγωγής οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, ελέγχων συμμόρφωσης και ειδικών... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
11 ημέρες πριν
 ...Λογιστηρίου με τα ακόλουθα: Βασικά Καθήκοντα: Καταχώρηση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα κοστολόγια...  ...πνεύμα. Οργανωτικός, Δυναμικός Χαρακτήρας Σχετικό Πτυχίο Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιας φύσης εργασία. Προσφέρουμε... 

KIK TRADING LTD

Λεμεσός
27 ημέρες πριν
 ...παρουσίας στο διαδίκτυο. Λογιστικός Έλεγχος: Διατήρηση ακριβών οικονομικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών προς πληρωμή και...  ...μισθοδοσία όπως απαιτείται. Απαραίτητες Ικανότητες Πτυχίο λυκείου ή ισότιμη προσόντα, πρόσθετες σχετικές πιστοποιήσεις ή... 

Elephant Enterprises (Cyprus) Ltd

Λεμεσός
13 ημέρες πριν
 ...καταστήματος (επιλογή, αξιολόγηση & εκπαίδευση) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Καταστήματος Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικών ή άλλο συναφή κλάδο Τουλάχιστον 2 - 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας Καλή γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών... 

Symeonides Fashion House Ltd

Λεμεσός
25 ημέρες πριν
 ...τραπεζικά θέματα. Επιβεβαιώνει ότι τα συμβόλαια και οι προσφορές ετοιμάζονται βάσει των προτύπων της Εταιρείας, σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα, ότι υποβάλλονται έγκαιρα και ότι εκτελούνται βάσει των όρων τους. Διασφαλίζει ότι τα συμβόλαια των πελατών ανανεώνονται... 

Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd

Λεμεσός
6 ημέρες πριν
 ...επισκευές μηχανημάτων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της εταιρείας. Επίσης θα λειτουργεί προληπτικά για τη διατήρηση και μείωση του οικονομικού κόστους του τμήματος σε συμφωνία με την πολιτική, διαδικασίες και κριτήρια της εταιρείας. Καθήκοντα: Συντήρηση, επιδιόρθωση... 

Sigma Bakeries Ltd

Λεμεσός
12 ημέρες πριν
 ...Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
11 ημέρες πριν
 ...επιβεβαίωση ποσών. Προγραμματισμός είσπραξης ποσών μέσω του οδηγού μετά την αποστολή των καταστάσεων. Ανάλυση και ερμηνεία οικονομικών δεδομένων και αποστολή report κάθε τέλος του μήνα. Αρχειοθέτηση Γραμματειακά καθήκοντα Σύνταξη επιστολών για όποιο σκοπό... 

M.F. Oros Maxaira Ltd

Λεμεσός
5 ημέρες πριν
 ...ομίλου εταιρειών Nikos Trikkis Group of Companies, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών ή Λογιστικής Κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος λογιστικής (LCCI) Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους... 

Trikkis Energy Ltd

Λεμεσός
9 ημέρες πριν
 ...Συγκεκριμένες Ευθύνες : Προετοιμασία και επεξεργασία οικονομικών και τεχνικών προσφορών με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων, προδιαγραφών, τεχνικών όρων, αξιολόγηση προσφορών Επικοινωνία... 

Lordos United Public Limited

Λεμεσός
15 ημέρες πριν
 ...προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law), Πολιτικές Επιστήμες,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
11 ημέρες πριν
create_cv_img

Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό δωρεάν σε 5 λεπτά

 ...Διαχείριση των εισπράξεων στα καθορισμένα πλαίσια Εξαγωγή και παρακολούθηση των απαιτούμενων αναφορών Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων Παροχή υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση Βοήθεια στην προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων... 

Narkissos Aircon Ltd

Λεμεσός
6 ημέρες πριν
 ...σκέψη και ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων Προσόντα Πανεπιστημιακό δίπλωμα, ιδιαίτερα σε θέματα Επιχειρηματικών σπουδών, Οικονομικά, Λογιστική, Μάρκετινγκ ή Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρίας σε συναφή κλάδο (πχ. Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση... 

VAKANAS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD

Λεμεσός
15 ημέρες πριν

€ 1300

 ...το μενού εστιατορίων και μπαρ ~Λήψη παραγγελιών & σερβίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα του ξενοδοχείου. Απαιτούμενα προσόντα: ~Πτυχίο Φιλοξενίας και Τουρισμού θα εκτιμηθεί ~2 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ~Ευελιξία στο ωράριο εργασίας ~Άριστες επικοινωνιακές... 

Grecruitment

Λεμεσός
πριν από έναν μήνα
 ...Καθήκοντα  Να απαντά οποιεσδήποτε απορίες πελατών όσον αφορά την προέλευση και στυλ κρασιών. Να δημιουργεί και ενημερώνει τις λίστες κρασιών  Προσόντα ~ Πτυχίο ή Δίπλωμα στον τομέα Εστίασης ~ Δίπλωμα ως Sommelier ~1-2 χρόνια εμπειρία σε ίδια ή παρόμοια θέση... 

LANITIS ENTERTAINMENT LIMITED

Λεμεσός
15 ώρες πριν