€ 3500 - € 4500

 ...ΕΠΑΛ, ΙΕΚ  Γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1  Προαιρετικά μετεκπαίδευση σε Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή και σεμινάρια) Παρέχονται  Πληρωμή με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών TVöD (από 3500 μικτά μαζί με επιδόματα)  Αναγνώριση... 

Axia Personal IKE

Γερμανία
16 ημέρες πριν

€ 3500 - € 4500

 ...και ΙΕΚ  Γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1  Προαιρετικά μετεκπαίδευση σε Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή και σεμινάρια) Παρέχονται  Πληρωμή με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών TVöD (από 3500 μικτά μαζί με επιδόματα)  Αναγνώριση... 

Axia Personal IKE

Γερμανία
16 ημέρες πριν

€ 3300 - € 4500

 ...Βρεφονηπιοκομίας από ΕΠΑΛ και ΙΕΚ  Γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου Β2  Προαιρετικά μετεκπαίδευση σε Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή και σεμινάρια) Παρέχονται  Πληρωμή με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών TVöD (από 3300 μικτά μαζί με επιδόματα)  Αναγνώριση... 

Axia Personal IKE

Γερμανία
29 ημέρες πριν