Εργασία Σε τράπεζα Κωρωπί

3 θέσεις εργασίας

Διευθυντής Λογιστηρίου

 ...δημιουργία παρουσιάσεων αποτελεσμάτων και προβλέψεων. Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων. Η συνεργασία με τα στελέχη των τραπεζών. Η συνεργασία με τα στελέχη επικεφαλής της παραγωγικής και εμπορικής διοίκησης της εταιρίας για την βελτίωση της κερδοφορίας.... 

Hrstrategy Human Resources

Κωρωπί
23 ημέρες πριν

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Κορωπί

 ...θέματα ελέγχων ΣΕΠΕ, ΙΚΑ Εμπειρία στη διαχείριση Ταμείου, καθώς και η επιστασία και παρακολούθηση Ταμειακής Ροής Επαφές με τράπεζες Πολύ καλή Γνώση στην Διαχείριση Λογιστικών προγραμμάτων Γνώση και ικανότητα στο reporting Άριστη καλή γνώση MS Office... 

ALL ABOUT CONCEPT

Κωρωπί
21 ημέρες πριν

Διευθυντής Λογιστηρίου στην Ανατολική Αττική

 ...δημιουργία παρουσιάσεων αποτελεσμάτων και προβλέψεων. Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων. Η συνεργασία με τα στελέχη των τραπεζών. Η συνεργασία με τα στελέχη επικεφαλής της παραγωγικής και εμπορικής διοίκησης της εταιρίας για την βελτίωση της κερδοφορίας.... 

Hrstrategy Human Resources

Κορώπη
6 ημέρες πριν