...H Ανδρέας Α. Ζαχαρίου Λτδ, η οποία ασχολείται με τον τομέα Εμπορίας Τροφίμων, ζητά να προσλάβει Τεχνολόγο Τροφίμων με έδρα τη Λάρνακα. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Καθημερινός έλεγχος ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας και τήρησης των κανόνων... 

ΑΝΔΡΕΑΣ Α.ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΤΔ

λάρνακα
11 ημέρες πριν
 ...Τα κλινικά εργαστήρια (χημείο) Μαρία Λαφαζάνη προσφέρουν θέση εργασίας για Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων. Κύριες Υπευθυνότητες/Καθήκοντα: Αιμοληψία / δειγματοληψία Διαχείριση κλινικών δειγμάτων Αξιολόγηση και επικύρωση αποτελεσμάτων Τήρηση διαδικασιών ποιότητας... 

Maria Lafazani Med-Lab Ltd

λάρνακα
13 ημέρες πριν
 ...πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της...  ...εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό. (η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
5 ημέρες πριν
 ...εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. (3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα...  ...τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Χωρομετρία. (2) Πολύ καλή γνώση... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
18 ημέρες πριν
Προσόντα Να έχει εμπειρία ή/και όχι αλλά να έχει διάθεση μάθησης Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας Καθήκοντα ~ Επιδιόρθωση οχημάτων Προσφέρονται υψηλές απολαβές Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 99684341 - Παναγιώτης Εγγλέζου

PANAYIOTIS G.EGGLEZOU & SONS LTD

λάρνακα
5 ημέρες πριν
 ...Πολιτικός Μηχανικός Η εταιρεία Louvias Properties ζητάει για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη των έργων της που έχουν έδρα την Λάρνακα.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού καλή γνώση Η/Υ (office excel & word) και του λογισμικού AutoCAD... 

Louvias

λάρνακα
6 ημέρες πριν
 ...προγραμμάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα Γνώσεις λογιστικής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: ~ Ο/Η Ηλεκτρολόγος Μηχανικός θα παρέχει υποστήριξη στα πλαίσια των αναγκών της εταιρείας, περιλαμβανομένων τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, συγγραφή αναφορών... 

Eco Gate Ltd

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...Ομάδας Επίβλεψης του έργου και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Μηχανικό Εργοταξίου. Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής. Εργασιακή πείρα 5 με 10 χρόνια ως Μηχανικός Εργοταξίου οικοδομικών έργων... 

A. PANAYIDES CONTRACTING LIMITED

λάρνακα
22 ημέρες πριν
Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από Πανεπιστήμιο ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή Καλή γνώση συστημάτων WORD, EXCEL, MS PROJECT Γνώση Αγγλικών - άνεση στην επικοινωνία Εγγεγραμμένος/η στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ΕΤΕΚ Εμπειρία ...

A.ARISTOTELOUS CONSTRUCTION

λάρνακα
25 ημέρες πριν
Η εταιρεία Dracoudis Energy Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Dracoudis, ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για το τμήμα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Καθήκοντα Κοστολόγηση έργων και εκπόνηση προσφορών. Ετοιμασία προδιαγραφών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Προσόντα...

Dracoudis Aluminium Co. Ltd

λάρνακα
21 ημέρες πριν
Η TERNA S.A - Cyprus Branch ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα επίβλεψης, κατασκευής και ανέγερσης , μηχανολογικού εξοπλισμού και σωληνώσεων. Αρμοδιότητες Κατανόηση σχεδιασμού επιμέρους τμημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου και συντονισμός μελετών...

TERNA S.A - CYPRUS BRANCH

λάρνακα
5 ημέρες πριν
 ...Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στα σε Ψυκτικά Συστήματα και Μηχανική Ρευστών  H Mavromatis Employment Bureau αναζητά να προσλάβει για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και κατασκευή στομίων που τοποθετούνται σε ψυκτικά συστήματα, υποψήφιο... 

Mavromatis Employment Bureau

λάρνακα
26 ημέρες πριν
 ...τομέα είναι απαραίτητη. Καθήκοντα:  Κατανόηση Ηλεκτρολογικών Σχεδίων και εγγράφων. Συνεργασία-επικοινωνία με κυρίως εργολάβους, μηχανικούς για την πρόοδο των εργασιών, εκπόνηση προσφοράς, ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. Ωφελήματα: Πενθήμερη εργασία (08:00 - 17... 

A&I ELECTRIC LTD/A&I SOLAR LTD

λάρνακα
26 ημέρες πριν
Η εταιρεία DEXTEK CONTRACTORS λόγω ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά προσωπικό για τη πλήρωση της θέσης Πολιτικού Μηχανικού Εργοταξίου. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Παρακολούθηση και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων  Συντονισμός και επίβλεψη υπεργολάβων  Ετοιμασία και τήρηση χρονοδιαγράμματος...

DEXTEK CONTRACTORS LTD

λάρνακα
11 ημέρες πριν
 ...Μηχανικός Αυτοκινήτων Η APK ζητά Μηχανικό Αυτοκινήτων για κάλυψη των αναγκών του συνεργείου στην Αλάμπρα. Η APK είναι η εταιρεία με ίσως την ταχύτερη ανάπτυξη στην Κύπρο την δεδομένη στιγμή, γεγονός που οδηγεί στην συνεχή δημιουργία θέσεων εργασίας. Αναγνωρίζουμε ότι... 

APK GARAGES LTD

λάρνακα
29 ημέρες πριν
Η Cond - Air Ltd, εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συντηρήσεων από το 1979 με έδρα την Λευκωσία, ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό. Καθήκοντα Υπεύθυνος/η για συντονισμό εξωτερικών εργασιών. Έλεγχος προόδου εργασιών και συντονισμού με αρμόδιους...

Cond-Air

λάρνακα
29 ημέρες πριν
Η AIR CONTROL LTD, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό (Mechanical Engineer). Αρμοδιότητες Επίβλεψη εκτέλεσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με όρους, προδιαγραφές και χρονικές απαιτήσεις...

Air Control Ltd

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό / Υπεύθυνο/η Ασφάλειας Υγείας (Διπλός Ρόλος) για πλήρη απασχόληση. Προσόντα Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

λάρνακα
20 ημέρες πριν
 ...συστημάτων, κυβερνοασφάλειας και (v) την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων...  ...at-Law), Θετικές Επιστήμες (περιλαμβανομένων των Κλάδων της Μηχανικής Επιστήμης, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής), Ενέργεια... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
5 ημέρες πριν
 ...Δημόσια Διοίκηση ή (β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: (i) Πολιτική Μηχανική (ii) Μηχανολογική Μηχανική (iii) Ηλεκτρολογική Μηχανική (iν) Ηλεκτρονική Μηχανική ή (γ) Νομικά (περιλαμβανομένου του... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
11 ημέρες πριν
 ...φωτοβολταικά κ.λπ.). Διασφαλίζει ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος. Αλληλοεπιδρά με υπεργολάβους και μηχανικούς των έργων. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Ασφάλειας & Υγείας και τις οδηγίες του κατασκευαστή προϊόντων. Τηρεί τις... 

Intergaz

λάρνακα
13 ημέρες πριν
 ...έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 2.2. Απαιτούμενα προσόντα: (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
18 ημέρες πριν
 ...της Ομάδας Επίβλεψης του έργου και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Μηχανικό Εργοταξίου. Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής. Εργασιακή πείρα 2-6 ετών ως Μηχανικός Εργοταξίου σε κατασκευαστικά έργα... 

A. PANAYIDES CONTRACTING LIMITED

λάρνακα
22 ημέρες πριν
 ...κανονισμών που διέπουν τις κτηματολογικές εργασίες. (γ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό. (δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σημειώσεις: 1. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
18 ημέρες πριν
 ...Δεξιότητες και Προσόντα: Απαραίτητη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφή χώρο Επιθυμητό πτυχίο Μηχανολόγου ή Τεχνολόγου Τροφίμων, ή απόφοιτος/η κλάδου ζωικής παραγωγής (ή παρόμοιο πεδίο σπουδών) Πολύ καλή γνώση και κατανόηση βασικών δομών και... 

Paradisiotis Ltd

λάρνακα
26 ημέρες πριν
 .... Εξετάζονται αιτήσεις επίσης από φοιτητές/τριες που δεν ολοκλήρωσαν ακόμα τις σπουδές τους στον σχετικό κλάδο Γενικές γνώσεις Μηχανικής Δυνατότητα χρήσης Microsoft Windows και Office, καθώς και βασικές δεξιότητες πληροφορικής Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας... 

Iramco II LTD

λάρνακα
18 ημέρες πριν