Εργασία Φιλολογίας Βόλος

1 θέση εργασίας

Καθηγητής / Καθηγήτρια Φιλόλογος

Περιγραφή Από φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στο Βόλο ζητείται Καθηγητής / τρια Φιλολογίας. Απαραίτητα Προσόντα ~ Πεπειραμένος στη φροντιστηριακή εκπαίδευση
Βόλος
11 ημέρες πριν