...ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Οδήγημα για μεταφορά εμπορευμάτων / υλικών στους πελάτες μας, καθώς και μεταφορά προιόντων από το λιμάνι ή άλλους προμηθευτές στην αποθήκη μας Βοήθεια στην φορτοεκφόρτωση των άνω (υπάρχει χειρωνακτική εργασία όταν απαιτείται) Μισθός αναλόγως προσόντων... 

N. G. Marangos & Son Ltd

Λευκωσία
14 ημέρες πριν