...για όλους τους/τις εργαζόμενους/εργαζόμενες και τους/τις υποψηφίους/ιες, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, ή... 

Logicom Public Ltd

Λευκωσία
28 ημέρες πριν
 ...μεταλλικών κατασκευών με πιστόλι βαφής αέρα. Γενική βαφή Προετοιμασία για βαφή με αμμοβολή και άλλες μεθόδους. Εφαρμογή χρώματος, ασταριού ή άλλης επικάλυψης χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους. Γνώση τεχνικών και αναλογιών ανάμειξης μπογιάς. Διαχείριση... 

EBAS LTD

Λευκωσία
28 ημέρες πριν