...εξέλιξη. Ναυαγοσώστης Ξενοδοχείου Απαιτούμενα προσόντα : Πτυχίο Ναυαγοσωστικής Σχολής Κολυμβητικών Δεξαμενών (πισίνες) Καλή...  ...δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω... 
Πάτμος (δήμος)
27 ημέρες πριν
 ...είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών που δεσμεύεται να προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την... 
Πάτμος (δήμος)
12 ημέρες πριν
 ...είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών που δεσμεύεται να προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την... 
Πάτμος (δήμος)
18 ημέρες πριν
 ...είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών που δεσμεύεται να προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την... 
Πάτμος (δήμος)
26 ημέρες πριν
 ...είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών που δεσμεύεται να προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την... 
Πάτμος (δήμος)
26 ημέρες πριν
 ...είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών που δεσμεύεται να προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την... 
Πάτμος (δήμος)
27 ημέρες πριν
 ...είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών που δεσμεύεται να προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό διαφορετικών εθνικοτήτων και να διατηρεί μία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Η Marriott International δεν κάνει διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που προστατεύεται από την... 
Πάτμος (δήμος)
12 ημέρες πριν
 ...θέσεις για τη σεζόν 2024 : Μάγειρας Α’, Β’, Γ’, trainee (a la carte, κρύας και ζεστής κουζίνας) Επιθυμητά προσόντα : - Πτυχίο τουριστικής σχολής με κατεύθυνση μαγειρικής. - Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο ή a la carte εστιατορίου για... 
Πάτμος (δήμος)
2 ημέρες πριν