Εργασία Χωρις αμεση προσληψη Ηράκλειο

3 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

 ...επιλεγέντος προσωπικού παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς... 
Ηράκλειο
11 ημέρες πριν

θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών ή Μηχανικού Υπολογιστών

 ...μεταξύ του ΙΠ-ΙΤΕ και του επιλεγέντος προσωπικού παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς... 
Ηράκλειο
25 ημέρες πριν