Εργασία Game developer

5.014 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Middle-Senior C# .NET Developer

$ 3000 - $ 3500

 ...Looking for Senior C# .NET Developer for working for one of our Customers from the auto finance industry. REQUIREMENTS • 1,5 + years experience in C# .NET; • ASP.NET Core 2.x/3.x; • Azure Stack: AzureDevOps, MS SQL Server, Azure Search, Azure App Services; •... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Remote Python Developer

$ 12 - $ 19 ανά ώρα

 ...Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? If you’re an innovator by nature and a Python Developer by trade, we’d love to hear from you! Read on to see if you’d be a good fit for the Scopic team of 250+ professionals from over 40... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Unity 3D Developer

$ 70000 - $ 75000 ανά χρόνο

 ...We are looking Senior Unity 3D Developer for new mobile projects RESPONSIBILITIES You will develop gameplay, monetization, customization...  ...customers REQUIREMENTS - 3+ years of experience in Mobile Game Development with Unity 3D - Strong understanding of SOLID principles... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

We are hiring JAVA SpringBoot Developer

$ 14000 - $ 30000 ανά χρόνο

 ...We are hiring JAVA SpringBoot Developer. Strong in Java SpringBoot with Hibernate/ JPA, MicroServices, Maven & Github Repository. Experience: 5+ Years. Should join in 15 Days. Working Days: SUNDAY to THURSDAY (Work from Home). Ramesh, +91-7829382777, rbguddanur... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Java backend Developer

$ 90000 - $ 100000 ανά χρόνο

 ...Here is the for Java backend developer Location: Remote Until Covid Full time perm Years of Exp: 8 – 10+ years Location: Dearborn, MI End Client: fORD Software Engineer (JAVA) - Developing software in Extreme Programming(XP) style, employing pair-programming... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Senior Java Developer

$ 4900 - $ 7500

 ...brands in the world, such as Volkswagen, IKEA, and Keller Williams. Joining Netguru means: ✔ work with an experienced team of developers and continuously develop your hard and soft skills; ✔ 100% remote work – we've developed a perfect remote work culture; ✔ a... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

PHP Developer

$ 25000 - $ 40000

 ...the application. Knowledge of Version Control Software ;such as SVN/CVS will be preferable. Experience in Architecture Design & Developed of Web Application. Should have experience in web application optimization/caching/DB performance tuning Extensive OOD / OOP... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Senior Java Developer

$ 1000

 ...in scrum meetings and release planning · Work with Project manager to plan features · Design and estimate new functionality · Develop new functionality, mostly using Java, Hibernate, Spring MVC · Assist other developers with their development challenges ·... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Java developer

 ...We are looking for Java Developer join out team of strong professionals. You will be in charge of engineering and implementing of a high loaded enterprise system. Requirements - 3 + years of Java development; - Experience with OOP/OOD; - Experience with clustered... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Drupal Developer

$ 6000 - $ 8000 ανά χρόνο

 ...and development. Apache/Nginx knowledge would addon. Desired Candidate Profile: Hands On Design and Solutioning in at least 3-5 projects. More than 1.5 years of working experience on Drupal 8, Git, LAMP, Ubuntu(Linux OS). Apply for this Drupal Developer position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Java Developer

 ...IDE experience • Strong written and verbal communication skills • Computer science fundamentals (client/server, multi-threading, memory management, OO design patterns, functional programming) • Experience Unix/Linux Apply for this Java Developer position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Front End Developer

 ...Maintain and improve website - Optimize applications for maximum speed - Design mobile-based features - Collaborate with back-end developers and web designers to improve the usability - Get feedback from, and build solutions for, users and customers - Write... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Senior Frontend Developer [Europe]

$ 3000 - $ 5000

 ...the team. We use ReactJS, Redux, MobX, NextJS, Material-UI, Styled Components. App lifecycle automation is by CI/CD/CD. As Frontend Developer, you will be working closely with Product and Development, ensuring continuous deployment, providing expertise, handling technical... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Java Developer

 ...security principles (during handshake, authorization & authentication, data in transit and data at rest), encryption methods best practices and options - Relational databases, stored procedures, stored functions, sql language Apply for this Java Developer position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Java Back-end web developer (remote)

 ...Completely remote work on international projects 40 hours of work per week; 8 hours a day; Monday through Friday Middle and Senior developers only. Soshace is an online hiring platform that provides opportunities for both job seekers and companies to find each other.... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Jobs for JAVA Developer & Lead

$ 1000 - $ 2000 ανά χρόνο

 ...Java For developer: Relevant Experience: 5 – 8 years. For TechLead: Relevant Experience: 8 – 12 years. Required Skills: ================ Java Spring boot,Rest Services, Hibernate, JPA, JSP,JSF,Jquery,JavaScript Maven , log4j ===========================... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Documentum - Web Application Developer

$ 59 - $ 60 ανά ώρα

 ...Looking for Documentum Web Applications Developer who has prior experience with Document Management Software with experience in given services; Document Management, Collaboration, Content Classification, Search, Input Management, Business Process Management (BPM... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Remote Python Developer

$ 40 - $ 45 ανά ώρα

 ...Open position for a Python developer. Looking for a Python developer with solid experience in Django/Flask. Cloud computing such as AWS and experience working with Docker/Kubernetes is a plus. Have knowledge of the Django web framework. Strong experience using... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Laravel Developer

 ...Previous working experience as a PHP / Laravel developer BS/MS degree in Computer Science, Engineering, MIS or similar relevant field In depth knowledge of object-oriented PHP and Laravel 5 PHP Framework Hands on experience with SQL schema design, SOLID principles... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

JAVA DEVELOPER

 ...*** JAVA DEVELOPER *** Full time , Remote Work Location We're looking for talented and skillful JAVA DEVELOPER to join the team : 1. Responsible for development and maintenance of company’s existing integrated platform. 2. According to the tasks, complete... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν