Αποτελέσματα αναζήτησης: 12 θέσεις εργασίας

 ...εκδηλώσεις. • Επιβλέπει την τήρηση των προτύπων και διαδικασιών ISO και διασφαλίζει την ορθή εφαρ-μογή των κανόνων υγιεινής και...  ...Επικοινωνία, αντίληψη & διορατικότητα 4. Προσοχή στη λεπτομέρεια & την ποιότητα 5. Ανθρωποκεντρική διάθεση φιλοξενίας και εξυπηρέτησης... 
Κώς
πριν από έναν μήνα
 ...τον άμεσα προϊστάμενο του ώστε να υπάρχει ομαλή ροή εργασίας και έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων. Τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες ISO και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη θέση του. Απαραίτητα Προσόντα Απαραίτητα Προσόντα... 
Κώς
15 ημέρες πριν
 ...πόστο του. Κατευθύνει και συμβουλεύει τους υφιστάμενους του για ομαλή ροή της εργασίας τους. Τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες ISO και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη θέση του. Απαραίτητα Προσόντα Απαραίτητα Προσόντα... 
Κώς
15 ημέρες πριν
 ...αντιμετώπιση αναγκών. Εξασφαλίζετε τη σωστή διαχείριση υλικών και την τήρηση αρχείου προμηθειών. Τηρείτε τις απαιτούμενες διαδικασίες ISO και διασφαλίζετε την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη θέση του. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο Ζαχαροπλαστικής... 
Κώς
2 ημέρες πριν
 ...Διασφαλίζετε την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού και ενημερώνετε για τυχόν βλάβες ή θέματα προκύπτουν. Τηρείτε τις απαιτούμενες διαδικασίες ISO και διασφαλίζετε την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη θέση σας. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ζαχαροπλαστικής... 
Κώς
2 ημέρες πριν
 ...Ενθουσιασμός, επαγγελματισμός και όρεξη για μάθηση και εξέλιξη σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ομάδα Ικανότητα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ένα πολυτελές περιβάλλον Εμπειρία στο Service Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  Παροχές Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης... 
Κώς
12 ημέρες πριν
 ...Ενημερώνετε άμεσα τον προϊστάμενο σας για οποιαδήποτε προβλήματα ή ελλείψεις υλικών στο πόστο σας. Τηρείτε τις απαιτούμενες διαδικασίες ISO και διασφαλίζετε την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη θέση σας. Απαραίτητα Προσόντα Εμπειρία σε αντίστοιχο... 
Κώς
2 ημέρες πριν
 ...η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου τραπεζικού... 

Adecco

Κώς
17 ημέρες πριν
 ...Δεξιότητες Επαγγελματισμός, Αξιοπιστία & Υπευθυνότητα Επικοινωνία, αντίληψη & διορατικότητα Προσοχή στη λεπτομέρεια & την ποιότητα Ομαδικό πνεύμα και προσαρμοστικότητα Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων  Τι προσφέρουμε... 
Κώς
2 ημέρες πριν
 ...τις πωλήσεις των διαφόρων φαγητών και ποτών και να βοηθά τον τμηματάρχη στην ομαλή λειτουργία των εστιατορίων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του εστιατορίου. Καθήκοντα και ευθύνες: Διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης και... 
Κώς
πριν από έναν μήνα
 ...βοήθειας στο Διευθυντή του Εστιατορίου, στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των Εστιατορίων, προκειμένου να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται. Να προωθεί τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στο μέγιστο και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες... 
Κώς
πριν από έναν μήνα
 ...καύσιμα αεροπορικού τύπου, με χρήση ειδικών οχημάτων ανεφοδιασμού (Refuellers) Διεξαγωγή ελέγχων και τήρηση αρχείων Ασφάλειας και Ποιότητας, βάσει Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντήρησης της εταιρείας Εισαγωγή δεδομένων παραδόσεων καυσίμων στο πληροφοριακό σύστημα της... 
Κώς
27 ημέρες πριν