Εργασία Maritime

782 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Data Scientist (Mid to Senior)

$ 3000

We are building a new team: “AI Research” (AIR) and look for an outstanding talent to join! You should have curiosity, passion, creativity and experience in how to make use of data including build models, using statistics and machine learning, intuition and superb...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Data Science/Computer Science Intern

MCAT 101 is a new platform designed to engage students in the process of their prep and encourage them to learn from each other and have fun! Students often spend hundreds and thousands of dollars during this time when these resources could be provided for free and...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Business Development Intern

Our Internship participants are offered practical knowledge and experience in: 1.B2B Sales 2.B2C sales 3.Usage of Social Media for sales & services 4.Creating the business network 5.Using the power of content on Internet for creating Sales web 6.Reporting...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Business development intern

Selected intern's day-to-day responsibilities include: 1. Working on market research 2. Providing MyCaptain app demonstrations, holding seminars to help students understand the true value of the product 3. Ensuring that the students are enrolling in MyCaptain workshops...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Marketing/Sales intern at ifortis corporate

•Representing our company in your friends and family circle through all portals. • Explain event details to your contacts and generating sales for it. • You have to make your circle aware of it by describing its uniqueness and advantages. • Develop & implement...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Big data engineer

Candidate experience with big data, Hadoop , kafka ,core Java and spark, Should have at least 5 years of experience. Apply for this Big data engineer position
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Program Intern

• Organizing programs and activities in accordance with the mission and goals of the organization. • Developing an evaluation method to assess program strengths and identify areas for improvement. • Schedules and forecasts planning for special events that publicize...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Azure Data Lead / Architect

Skills: Experience with Azure Data services - Azure Synapse, Azure Data Lake, Azure Data Factory Gen 2, Databricks Architect and Design Enterprise Data Platform Databricks Azure Data Lake Synapse - Dedicated SQL Pools and On-Demand Azure Data Factory Big...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

GCP Data Architect

•Data Ops, Data Governance, Data Masters/References, Data Quality etc are imp for this role. He / she should know the structural differences between BQ Nesting and Structs and how is it different from a Teradata or any other EDW. •Data Lake migration is definitely...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Senior Big Data engineer

Our company needs a professional, effective and result-oriented team to design, develop and support complex enterprise Big Data solutions Responsibilities: -implement new features -bugfix existing features -refactor existing code -improve test coverage ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Sales & Digital Marketing Associates & Intern

Sales and Digital Marketing Associates/ Interns : We as QR Global seeks university students and recent graduates for the following internship program: The Role : Help develop business administration, strategic relationships with individuals , partners in accordance...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Marketing and sales intern

• Leads and Sales Generation. • Creating Marketing Pitches. • Digital Marketing and Promotion • Interacting with Potential Customers for Demonstration and Presentation. • Reviewing Sales Performance and Aiming to Achieve Monthly Targets. Duration : 1 month...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

SAP Data Migration Manager

Role name: SAP Data Migration Manager EU Location: Hungary, Portugal, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Spain, Poland or Turkey Role Type: Fulltime Permanent Note: We need candidates from above mentioned locations only. Must have valid work authorization or locals...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

We are hiring Data Collector!

Do you think your cat or dog is the cutest? You have chance to participate in the recording as well. We're looking to collect 15 short videos of your own dog or cat performing a variety of poses or actions such as jumping/ leaping, stretching, running, begging, ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Product / Data Analyst

his is a full-time position with the responsibility areas of analyzing the pattern of customers’ behavior in the desktop application and on the web page, searching for insights, and generating hypotheses about the LTV growth. We are looking for an analyst with a proactive...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Data Analyst II

As Product Configuration, you will take on a critical role in bringing AR/VR to our customers. You will work side-by-side with engineering and business teams that are leading innovation in this exciting new product category. The Product Configuration Analyst will...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Senior Data analytics

We are looking for a passionate Senior Data Analyst to join our team of highly motivated self-starters who strive to make a difference in CPG Industry. The successful candidate will turn data into information, information into insight and insight into business decisions...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Intern (Embedded Engineering)

We are looking for a motivated Intern to join our full-time paid internship program. — Experience with programming languages: C is mandatory — Basic understanding of micro controllers — Basic understanding of the multithreading and TCP/IP networking — Problem-...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Azure Data Engineer (NOT REMOTE)

Position- Azure Data Engineer Job Type – Contract Location – Sofia/Bulgaria /Europe Exp – Min 5 years Salary – 400-500 Euro/day Notice period – Max 15 days Company – Hcl Technology HCL Technologies is a next-generation global technology company that ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν

Grant Writing Intern

- Submit grant applications on behalf of an emerging arts nonprofit - Write and edit proposals, prepare project budgets, and compil supporting materials - Research and identify potential funding opportunities - Use Microsoft Excel to keep track of application deadlines...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
23 ώρες πριν