...άλλο πτυχίο συναφές με το αντικείμενο ~ Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. ~ Δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων σε λογισμικό της Microsoft (Windows, Office 365). ~ Βασικές γνώσεις διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύων (TCP/IP, Routing, Network Security, firewall, VoIP).... 
Πυλαια
ημέρα πριν
 ...τουλάχιστον για δύο (2) έτη Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής γραμματέων Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office Καλή γνώση αγγλικών Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια και υπευθυνότητα Παροχές... 
Θεσσαλονίκη
4 ημέρες πριν
 ...εμπόριο τροφίμων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως) • Πολύ Καλή Γνώση αγγλικών στον προφορικό και γραπτό λόγο. • Πολύ καλή χρήση του Microsoft Office •Προσήλωση στην επίτευξη στόχων • Επαγγελματική νοοτροπία ,οργανωτικότητα , ομαδικό πνεύμα Προσφέρουμε: •... 
Καλαμαριά
3 ημέρες πριν
 ...οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Παροχές Άριστο περιβάλλον εργασίας Ανταγωνιστικό πακέτο... 
Θεσσαλονίκη
16 ημέρες πριν
 ...τρισδιάστατου σχεδιαστικού προγράμματος Solidworks. ~ Άριστη γνώση χειρισμού εξοπλισμού μετρήσεων ποιοτικού ελέγχου. ~ Αρίστη γνώση Microsoft Office. ~ Επιθυμητή η εμπειρία πάνω στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας καλουπιών. ~ Επιθυμητή η εμπειρία σε Μηχανουργείο... 
Θεσσαλονίκη
11 ημέρες πριν
 .... Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: - Βασικές γνώσεις Η/Υ και δικτύου - Βασική γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2) - Εξοικείωση με Microsoft Office -Δίπλωμα και ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου - Επικοινωνιακές δεξιότητες - Ομαδικότητα Προσφέρουμε: - Οργανωμένο... 
Θεσσαλονίκη
3 ημέρες πριν
 ...~5ετής εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη έργων και εργοταξίου ~ Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ~ Γνώση AutoCAD και Microsoft Office ~ Πολύ καλή γνώση Αγγλικών Δεξιότητες : Οργάνωση και διαχείριση εργασιών Επικοινωνία και ομαδική συνεργασία... 
Θεσσαλονίκη
16 ημέρες πριν
 ...database tools like Oracle and SQL Server Experience in the following software packages/languages/platform: Oracle SQL Developer/Microsoft SQL Server Management Studio Postman/SOAPUI XML/JSON AWS/S3 Design and implementation of architectures cloud and On... 
Θεσσαλονίκη
2 ημέρες πριν
 ...γλώσσας (επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν) • Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών • Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ (Microsoft Office) • Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας • Αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη, ικανότητα εργασίας υπό πίεση • Οργανωτικές... 
Θεσσαλονίκη
17 ημέρες πριν
 ...των υπολοίπων τμημάτων της εταιρίας Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης Άριστη γνώση λειτουργίας Microsoft Office Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Οργανωτική ικανότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα Επιθυμητά προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ... 
Θεσσαλονίκη
2 ημέρες πριν
 ...Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Επιθυμητός τίτλος σπουδών πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office) Απαραίτητη  προϋπηρεσία στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών Υψηλό προσανατολισμό στην σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη... 
Θέρμη
3 ημέρες πριν
 ...πίεση σε περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό ~ Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια ~ Άριστες γνώσεις υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Office Suite (Word, PowerPoint, Outlook και Excel). ~ Γνώση και κατανόηση του κλάδου του μάρκετινγκ ~ Γνώση προϋπολογισμού,... 
Θεσσαλονίκη
19 ημέρες πριν
 ...δραστηριοτήτων Μετάφραση κειμένων στην αγγλική γλώσσα και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Απαραίτητα Προσόντα Άριστη γνώση Microsoft Office - Outlook Άριστη γνώση αγγλικών Επιθυμητή η προηγούμενη χρήση εμπορικών προγραμμάτων και ειδικά ERP Κάτοχος... 
Θεσσαλονίκη
18 ημέρες πριν
 ...εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. ~ Πτυχίο τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακών Σπουδών θα θεωρηθεί προσόν. ~ Καλή γνώση Microsoft Office (excel, word). ~ Καλή γνώση λειτουργίας προγραμμάτων ERP (επιθυμητή εμπειρία σε ENTERSOFT). ~ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας... 
Θεσσαλονίκη
4 ημέρες πριν
 ...Απαιτήσεις Θέσης: Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Καλή γνώση του Excel και άλλων εργαλείων του Microsoft Office. Υψηλή ευχέρεια στα Αγγλικά με εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας κάτω... 
Άγιος Αθανάσιος
ημέρα πριν
 ...Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Information Systems or any other related studies Knowledge of Databases (Microsoft SQL Server) Familiarity with WMS or Other Logistics applications will be considered as an asset MS Windows & MS Office power... 
Θεσσαλονίκη
2 ημέρες πριν
 ...external parties, representing the company in a positive, collaborative manner Safety-conscious and team-oriented Proficiency in Microsoft Office Fluency in both Greek and English (oral and written) Valid driver’s license Μilitary obligations must be fulfilled... 
Θεσσαλονίκη
3 ημέρες πριν
 ...Εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οικοδομικά έργα Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού και microsoft office Δυνατότητα εκπόνησης  προμετρήσεων, επιμετρήσεων.  Παροχές Σταθερές απολαβές ανάλογα με την αξιολόγηση... 
Θεσσαλονίκη
17 ημέρες πριν
 ...σε αντίστοιχη πλατφόρμα Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Άριστη γνώση αγγλικών Άριστη γνώση Microsoft office Άριστη γνώση AUTOCAD Οργανωτικές ικανότητες Πνεύμα ομαδικής εργασίας Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών Εκπληρωμένες... 
Θεσσαλονίκη
22 ημέρες πριν
 ...interpersonal skills Excellent problem-solving and decision-making abilities Proficiency in hotel management software and Microsoft Office applications Solid understanding of front desk operations and procedures Ability to multitask and prioritize in a... 

Avaton Luxury Beach Resort - Relais & Chateaux

Θεσσαλονίκη
2 ημέρες πριν
 ...άτομα δίχως απαραίτητη προϋπηρεσία. Απαραίτητα Προσόντα Καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες Γνώση Windows / Microsoft Office Βασικές γνώσεις Αγγλικών Μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης Άμεση διαθεσιμότητα Παροχές Εκπαίδευση η οποία... 
Θεσσαλονίκη
16 ημέρες πριν
 ...Δικαίου και Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική) Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ (Microsoft Office) & επιθυμητή γνώση χειρισμού ERP Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες... 
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα
 ...λογιστικών εγγράφων Υποστήριξη e-shop Account and after sales management  Απαραίτητα Προσόντα Άριστη Γνώση ENTERSOFT ERP  Γνώση Microsoft Office Γραφιστικές γνώσεις  Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση & σε τμήματα marketing Γνώσεις WordPress & eshop management... 
Θεσσαλονίκη
13 ημέρες πριν
 ...to multitask and work under pressure Attention to detail and accuracy Proficiency in using hotel management software and Microsoft Office applications Fluency in English, both written and spoken. Knowledge of additional languages is a plus Flexible... 

Avaton Luxury Beach Resort - Relais & Chateaux

Θεσσαλονίκη
3 ημέρες πριν
 ...διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική) Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office Άριστος γραπτός και προφορικός λόγος Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων Άριστες ικανότητες διαχείρισης... 

DOTSOFT SA

Θεσσαλονίκη
10 ημέρες πριν
 ...Pylon θα εκτιμηθεί • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office • Ικανότητα καλής επικοινωνίας • Σωστή οργάνωση και διαχείριση χρόνου • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων... 
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα
 ...Διακινήσεις εμπορευμάτων, Εισπράξεις, Πληρωμές, Χρεώσεις, Πιστώσεις) Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε εφαρμογές γραφείου ERP/CRM, Microsoft Office (Word,Excel, Outlook), Windows, Internet κ.α. Εξωστρεφής, δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με άνεση στον... 
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα
 ...Manager Απαραίτητα Προσόντα Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή ως Personal/Executive Assistant Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office 365 (ιδιαίτερα Word, Excel, Outlook, PowerPoint) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα εκτιμηθεί Άριστη... 
Θεσσαλονίκη
22 ημέρες πριν
 ...αποθήκης Απαραίτητα Προσόντα Εξοικείωση με Η/Υ Γνώσεις εμπορικών προγραμμάτων ERP (κατά προτίμηση SOFTONE) Γνώσεις σε Microsoft Office Καλή γνώση Αγγλικών Επικοινωνιακός και ευχάριστο χαρακτήρα Υπευθυνότητα και εχεμύθεια  Θα εκτιμηθούν: Πτυχίο... 
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα
 ...communication skills, both written and verbal, with a natural ability for telephone sales. Proficient in the use of computers and Microsoft Office suite. Demonstrated reliability, creativity, and a proactive sales approach. Strong organizational skills with an... 
Θεσσαλονίκη
23 ημέρες πριν