...ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της PwC μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00. Πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου είναι υποχρεωτική, οι αιτήσεις πρέπει... 

PWC

Λευκωσία
ημέρα πριν