Εργασία Variety cruises

964 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Administration Manager

 ...Atlantic Forest and the Humid and Dry Chaco. Each of these habitats are inhabited by a host of tropical wildlife, endangered by a variety of threats, posing a challenging problem for an enthusiastic administrator with a conservation mindset. Our vision is to change... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Donor Relations Specialist

 ...needed to: - Create stewardship strategies for the various donor segments at LBH - Create innovative stewardship efforts for a variety of channels that includes personal outreach, email, and social media - Ensure planned and executed stewardship efforts are properly... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

ReactJs Developer

 ..., cross-browser compatibility, accessibility and SEO. Strong CSS skills w/ experience building responsive applications across a variety of browsers and devices using modern CSS3 techniques Ability to identify tasks which require automation and automate them Expert... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

C++ Developer

 ...specifications. •Proficiency in C++ compliant languages such as C, Java, and Python. •Extensive experience in deploying software across a variety of platforms and operating systems. •Knowledge of SQL, JavaScript, and XML. •Superb analytical and problem-solving skills.... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Creative Illustrator

 ...Apply to become a designer listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global community. Work with a variety of clients in a comfortable way. Spend more time illustrating and less time administering. Set your own schedule. Requirements -... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Digital marketing

 ...update website Collaborate with designers to improve user experience Measure performance of digital marketing efforts using a variety of Web analytics tools (Google Analytics, etc.) Acquire insight in online marketing trends and keep strategies up-to-date... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

COVID-19 Translation Opportunity

 ...to NUER Project Information Appen is working with a client and other partner companies to translate COVID-19 documents into a variety of languages. These documents will be used to better train machine translation engines in this particular domain. There are ~14,... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Java Developer

 ...developments in programming and development (Java) -Good communication skills -Can work in virtual teams spanning multiple time zones, able to work with a variety of personalities, skill levels, and roles around the globe Apply for this Java Developer position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Maintenance Technician

 ...Gospel of Jesus Christ reaches those who might otherwise have no hope. Talk to us if you have a willing heart to serve the Lord in a variety of tasks, on cross-cultural teams with like-minded missionaries. PLEASE NOTE: This position is a supported/sponsored missionary... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Spanish Translator - Remote

 ...Apply to become a translator listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global community. Work with a variety of clients in a comfortable way. Spend more time working and less time administering. Set your own schedule. Requirements - A... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

SEO Specialist - Remote

 ...become a searching engine optimization manager listed on RemoteHub to work with entrepreneurs from our global community. Work with a variety of clients in a comfortable way. Spend more time working and less time administering. Set your own schedule. Requirements -... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Copywriter - Remote

 ...blogs, social media posts, e-books, and case studies - Collaborate with the in-house design team and vendors to create content in a variety of mediums for channels such as email, mail, and digital - Proactively create quarterly goals and reporting, with the ability to... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Data Engineeer

 ...greater scalability, etc. Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources using SQL and Google Cloud Platform ‘big data’ technologies. Build analytics tools that utilize the data... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Marketing Manager - Remote

 ...to become a marketing manager listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global community. Work with a variety of clients in a comfortable way. Spend more time working and less time administering. Set your own schedule. Requirements - Experience... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Social Media Specialist

 ...one place anywhere but can also take advantage of plenty of top promotions, bonuses, and other benefits. They provide an impressive variety of payment methods to choose from and a transaction process that is quick and easy, letting players get straight back into.... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Senior PPC Specialist

 ...for a passionate PPC Specialist to plan, run and optimise the effectiveness of online advertising campaigns. Create and plan a variety of PPC campaigns across a range of digital channels; Form effective strategy for each paid channel (e.g. Google AdWords, Bing, Yandex... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Senior PHP Developer (Remote)

 ...What you will do… •As a Senior Full Stack Developer, you will be key to the design and development of a variety of web-based systems. •You will not just write codes, instead, you will be a co-creator of the product. You will lead in creating a scalable system architecture... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Slovak & Latvian: Picture Collect project, SWALLOW

 ...remote work. We bring a new Picture Collect project, SWALLOW. On this occasion, we are collecting samples of printed text in a variety of languages taken with a smartphone camera. This data will help train OCR (Optical Character Recognition). This technology can... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Customer Support Representative - Remote

 ...a customer support manager listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global community - Work with a variety of clients in a comfortable way - Spend more time supporting customers and less time administering - Set your own schedule Requirements... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

B2B Marketer (Remote)

 ...etc.) - Experience in building and optimizing landing pages and lead funnels - A keen eye for design and ability to work with a variety of tools and software (Adobe Suite preferred). - Experience with CRM and marketing automation software (Hubspot preferred.)... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν