Εργασία Πεδίον του Άρεως, δουλεια Πεδίον του Άρεως