Εργασία Εκπαίδευση, δουλειά | Δημοφιλείς εργοδότες