Εργασία Ημιαπασχόληση, δουλειά | Δημοφιλείς εργοδότες