αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - εταιρεία παραγωγής