αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - τεχνικός έλεγχος