αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - πωλήσεις υπεύθυνος καταστήματος