αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - προϊστάμενος παραγωγής