αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - καταστημα τροφίμων