Εργασία Αλυσίδα Ασπρόπυργος (δήμος)

1 θέση εργασίας

Δρομολογητής (Route Planner)

 ...Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ- Ιδ. Σχολής με θετική κατεύθυνση (εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αντικείμενο σχετικό με την εφοδιαστική αλυσίδα θα εκτιμηθεί) Απαραίτητη προϋπηρεσία (2-3 έτη) σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε 3PL εταιρεία Εμπειρία σε χρήση ERP Πολύ καλή... 

FDL GROUP

Ασπρόπυργος
πριν από έναν μήνα