Προσωπικό απόρρητο

Το Jooble διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους χρήστες της με υπεύθυνο και προσεκτικό τρόπο.


Καθώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Jooble, το Jooble συγκεντρώνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με αυτούς:

1. Πληροφορίες που δίνετε εσείς απευθείας, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα του Jooble. Γενικά αποτελούν προσωπικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: πλήρες όνομα, θέση, διεύθυνση email και τα λοιπά. Το Jooble αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές μόνο αφότου επιβεβαιώσετε την υποβολή πατώντας στο κατάλληλο κουμπί.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να παρέχουν τις υπηρεσίες του Jooble (για παράδειγμα, αποστολή ειδοποιήσεων για νέες θέσεις εργασίας στo email σας), και μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Το Jooble προσπαθεί πάντα να επιβεβαιώνει ότι έχετε την ευκαιρία να αρνηθείτε τις υπηρεσίες αυτές, καθώς επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τυχόν προσωπικά στοιχεία που παρείχατε κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

2. Τα αρχεία Cookie αποτελούν αρχεία που περιλαμβάνουν μικρή ποσότητα δεδομένων τα οποία μεταδόθηκαν από εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων στο πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, τα οποία αποθηκεύονται στη συνέχεια στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται από το Jooble για να σας αναγνωρίσει κατά τη διάρκεια παρεπόμενων επισκέψεων στο Jooble διευκολύνοντας τη διεπαφή και την πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο.
  • Σε άλλες περιπτώσεις, το Jooble αποθηκεύσει στα cookie ανώνυμες βοηθητικές πληροφορίες οι οποίες δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με την ταυτότητά σας.

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να απαγορεύσετε στο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε να αποδέχεται cookie. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία σε κάποιες υπηρεσίες του Jooble, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2β πιο πάνω.

3. Αρχεία καταγραφής. Κάθε φορά που ένας επισκέπτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Jooble, οι διακομιστές μας αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτή σε αρχεία καταγραφής. Τα συγκεκριμένα αρχεία καταγραφής ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν τύπους πληροφοριών όπως: τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, κείμενο, καθώς επίσης την ώρα και ημερομηνία αιτήματος, τον τύπο προγράμματος πλοήγησης, κτλ.

Οι πληροφορίες από δεδομένα αρχείων καταγραφής χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς ώστε να βελτιώσουμε και να συντηρήσουμε τους διακομιστές του Jooble.


Οι σελίδες του Jooble ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες ενδέχεται με τη σειρά τους να συγκεντρώνουν δικές τους πληροφορίες, να αποθηκεύουν δικά τους αρχεία cookie, κτλ. Δεν ελέγχουμε τους συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους ή τις πολιτικές τους περί προσωπικού απορρήτου.

Το Jooble χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η χρήση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό είναι εφικτή μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα ληφθεί ρητά μέσω της διεύθυνσης email που διαθέτετε ή ταχυδρομικής ειδοποίησης.

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα μέτρα που υπάρχουν υπό τον έλεγχό της και αντιστοιχούν σε μοντέρνα τεχνικά πρότυπα για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της. Εντός της επιχείρησης η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι εφικτή μόνο σε υπαλλήλους που τα χρειάζονται για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας. Το Jooble εγγυάται πως όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας και θα τιμωρούνται σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών.


Εν όψει της ραγδαίας εξέλιξης του Διαδικτύου, καθώς επίσης την επιθυμία μας για συνεχή επέκταση του εύρους υπηρεσιών μας, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προσωπικού απορρήτου, μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που γίνονται τέτοιου είδους αλλαγές, το Jooble θα δημοσιεύσει τροποποιημένη έκδοση της Πολιτικής στην ίδια σελίδα: https://gr.jooble.org/info/privacy.

Εάν η νέα έκδοση της Πολιτικής περιορίζει τα δικαιώματά σας που προκύπτουν από την Πολιτική αυτή, τότε το Jooble είναι υποχρεωμένο να σας ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές:

  • αναρτώντας ορατή ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου στη διεύθυνση https://gr.jooble.org.
  • στέλνοντάς σας email, εάν έχετε καθορίσει τη διεύθυνση email σας κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας Jooble και παρέχοντας συγκατάθεση για τη παραλαβή τέτοιου είδους ειδοποιήσεων.

Το Jooble επιθεωρεί συνεχώς τη συμμόρφωση με τους κανόνες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική αυτή ή χρειάζεστε πληροφορίες για την εφαρμογή της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας στο διαδικτυακό τόπο μας ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317