Όροι υπηρεσίας

1. Γενικές διατάξεις

1.1. Το Jooble (εφεξής – Εταιρία) σας παρέχει υπηρεσίες (εφεξής- Υπηρεσίες) για τη μη εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου https://gr.jooble.org (εφεξής - Διαδικτυακός τόπος) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η εμπορική χρήση του Διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφημιστικών καμπανιών) διέπεται από άλλες συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει απευθείας με τον αποδέκτη τέτοιου είδους Υπηρεσιών.

1.2. Με την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό τόπο, καθώς επίσης τη χρήση των πληροφοριών που φιλοξενούνται σε αυτόν, υποδηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους Όρους αυτούς. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες εάν δεν έχετε αποδεχθεί τους Όρους.

1.3. Δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες εάν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε ή στην επικράτεια που βρίσκεστε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

1.4. Το Jooble ενδέχεται να τροποποιήσει περιοδικά τους Όρους αυτούς χωρίς προειδοποίηση. Η τελευταία έκδοση των Όρων αυτών είναι πάντα προσβάσιμη στη διεύθυνση https://gr.jooble.org/info/terms. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την τροποποίηση των όρων, αυτό ερμηνεύεται ως συναίνεση στη νέα έκδοση των Όρων.

2. Αποδέσμευση εγγυήσεων

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:

2.1. Οι πληροφορίες στο Διαδικτυακό τόπο παρέχονται «όπως είναι», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους, ενώ χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό τόπο με δική σας ευθύνη. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης πληροφοριών που βρίσκονται στο Διαδικτυακό τόπο.

2.2.Η Εταιρία δεν εγγυάται:

 • ότι οι πληροφορίες στο Διαδικτυακό τόπο θα αποκρίνονται στο σκοπό της επίσκεψής σας,
 • στην αδιάλειπτη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου,
 • στην άνευ λάθος λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου.

2.3. Οποιοδήποτε περιεχόμενο στο διαδικτυακό τόπο (κείμενο, γραφικά, ήχος ή βίντεο) που δημοσιεύονται για κοινή χρήση αποτελεί ευθύνη του προσώπου που δημιούργησε το σχετικό περιεχόμενο.

2.4. Ο Διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες ανήκουν σε άλλα πρόσωπα και νομικές οντότητες. Δέχεστε και συμφωνείτε ότι η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα ή το περιεχόμενο των πόρων αυτών, καθώς επίσης τυχόν συνέπειες που σχετίζονται με τη χρήση τέτοιου Περιεχομένου.

2.5. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο Διαδικτυακό τόπο και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση υλικά που βρίσκονται στο Διαδικτυακό τόπο.

2.6. Περιοδικά, η Εταιρία πραγματοποιεί αλλαγές στον τρόπο προσφοράς των Υπηρεσιών της. Συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς να έχετε ειδοποιηθεί για τις επικείμενες αλλαγές.

2.7. Το Jooble ενδέχεται οποιαδήποτε στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση.

3. Περιορισμοί

3.1. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό τόπο για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο το οποίο:

 • προσβάλει ή παραβιάζει τα δικαιώματα προσώπων ή οργανισμών.
 • περιλαμβάνει αντικειμενικά ανακριβείς πληροφορίες, πληροφορίες δυσφήμησης, ή πληροφορίες οι οποίες πλήττουν μια επιχειρηματική φήμη.
 • είναι στο όνομά άλλων προσώπων ή οργανισμών, σε περιπτώσεις στις οποίες αυτός που πραγματοποιεί τη δημοσίευση δεν έχει στην κατοχή του τις απαραίτητες πληροφορίες για να το πράξει.
 • προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή πατέντες οι οποίες ανήκουν σε τρίτους.
 • παραβιάζει τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε, ή στην επικράτεια στην οποία βρίσκεστε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

3.2. Δεσμεύεστε να μην προβείτε σε ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν σε:

 • πρόκληση φθοράς στη λειτουργία του εξοπλισμού της Επιχείρησης,
 • πρόκληση φθοράς στη χρήση των Υπηρεσιών από άλλους χρήστες του Διαδικτυακού τόπου,
 • πρόκληση βλάβης στον εξοπλισμό της Εταιρίας ή στα αποθηκευμένα δεδομένα σε αυτή.

3.3. Δέχεστε να μη δώσετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε φόρμα εγγραφής στο Διαδικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων email, στις οποίες δεν έχετε δικαίωμα χρήσης).

4. Προσωπικό Απόρρητο

4.1. Το Προσωπικό Απόρρητο του Jooble είναι πάντα προσβάσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://gr.jooble.org/info/privacy. Το έγγραφο αυτό περιγράφει τους όρους με τους οποίους το Jooble αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που έχει λάβει από σας.

4.2. Συμφωνώντας στους Όρους αυτούς, συμφωνείτε επίσης με την πολιτική προσωπικού απορρήτου της Εταιρίας.

5. Καταληκτικές διατάξεις

5.1. Τίποτε στους Όρους αυτούς δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως καθιέρωση μεταξύ της Εταιρίας και εσάς των σχέσεων διαμεσολαβητικών, συνεργασίας, σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σχέσης η οποία δεν καθορίζεται απευθείας στους παρόντες Όρους.

5.2. Συμφωνείτε ότι η Εταιρία δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς ή τρίτους για την παραβίαση των υποχρεώσεών από σας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων. Φέρετε αποκλειστική ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τέτοιου είδους παραβιάσεις.


Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τους όρους αυτούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας στην ιστοσελίδα μας ή να μας γράψετε απευθείας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317