Εργασία ΑΡΝΟΣ

1-13 από 13 αποτελέσματα

ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
για υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π. Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Κέντρο Σπουδών Αρνός Το Ειδικότητες: ~ Καθηγητές Ιστορικούς με ειδικότητα στην Ιστορία Τέχνης (κωδ. θέσης 4104) Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση του αντικειμένου...
10 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Κέντρο Σπουδών Αρνός Το Drupal Web Developer (Κωδ. θέσης: 12101) Αρμοδιότητες: ~ Διαχείριση και ανάπτυξη του νέου δυναμικού εκπαιδευτικού site της εταιρίας Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ σχετικό με το...
10 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Κέντρο Σπουδών Αρνός Το Συνεργάτες / Καθηγητές για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών. Ειδικότητα: ~ Καθηγητές Στατιστικής (κωδ. θέσης 5105) Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση του αντικειμένου Άριστη χρήση...
10 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών Συνεργάτες / Καθηγητές για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών. Ειδικότητα: ~ Καθηγητές Πληροφορικής (κωδικός: 5203) Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση του αντικειμένου Εξειδίκευση...
10 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: κέντρο σπουδών Αρνός Το Συνεργάτες – Καθηγητές (κωδικός θέσης: 41101) με εξειδίκευση στο ακόλουθο γνωστικό πεδίο: Οικονομολόγος Ειδικότητα: ~ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Απαραίτητα προσόντα: Επαρκής γνώση...
17 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών (κωδικός θέσης: 42005) με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Καθηγητής Πληροφορικής Ειδικότητα: Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό Βασικές εξειδικεύσεις...
17 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών (κωδικός θέσης: 42009) με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Οικονομολόγος Ειδικότητα: Τουριστικός τομέας Διοίκηση τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων ...
19 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών (κωδικός θέσης: 42006) με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Φυσικός Ειδικότητα: Κίνηση, δομική συγκρότηση και βασικές αλληλεπιδράσεις της ύλης Οργάνωση και...
19 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
διδασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π. για δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Κέντρο Σπουδών Αρνός Το Ειδικότητες: ~ Καθηγητές Οικονομίας και Διοίκησης (κωδ. θέσης ...
10 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Κέντρο Σπουδών Αρνός Το Συνεργάτες / Καθηγητές διδασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π. για δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, Ειδικότητα: ~ Καθηγητές Πληροφορικής (κωδ. θέσης: 5101) ...
24 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών (κωδικός θέσης: 42011) με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Καθηγητής Διαχείρισης και Τεχνολογίας Ποιότητας Ειδικότητα: Βασικά και προηγμένα εργαλεία και μέθοδοι...
17 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών (κωδικός θέσης: 42001) με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Καθηγητής Επιστημών Αγωγής : Ειδικότητα Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη Εξέλιξη του παιδιού στο...
19 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Συνεργάτες / Καθηγητές με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Αρνός Το κέντρο σπουδών (κωδικός θέσης: 42013) με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Καθηγητής Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής Ειδικότητα: Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές...
19 ημέρες πριν