Εργασία ΑΡΝΟΣ

1-11 από 11 αποτελέσματα

ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητεί: Συνεργάτες / Καθηγητές για τη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, διδασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π. Καθηγητές Πληροφορικής Κωδικός θέσης: 5101 Απαραίτητα ...
3 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Συνεργάτες / Καθηγητές Φυσικούς Κωδικός θέσης: 42006 Με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Κίνηση, δομική συγκρότηση και βασικές αλληλεπιδράσεις της ύλης Οργάνωση και αλληλεπιδράσεις...
3 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Συνεργάτες – Καθηγητές Ειδικότητα: Οικονομολόγος (κωδικός θέσης: 41101) με εξειδίκευση στο ακόλουθο γνωστικό πεδίο: ~ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Απαραίτητα προσόντα: Επαρκής γνώση...
3 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Συνεργάτες / Καθηγητές Οικονομολόγους Κωδικός θέσης: 42009 Με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Τουριστικός τομέας Διοίκηση τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων Τουριστικό...
3 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Συνεργάτες / Καθηγητές για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών. Ειδικότητα: ~ Καθηγητές Πληροφορικής (κωδικός: 5203) Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση του αντικειμένου Εξειδίκευση...
16 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Drupal Web Developer (Κωδ. θέσης: 12101) Αρμοδιότητες: ~ Διαχείριση και ανάπτυξη του νέου δυναμικού εκπαιδευτικού site της εταιρίας Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ σχετικό με το...
16 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Συνεργάτες / Καθηγητές για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών. Ειδικότητα: ~ Καθηγητές Στατιστικής (κωδ. θέσης 5105) Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση του αντικειμένου Άριστη χρήση...
16 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Συνεργάτες / Καθηγητές για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών. Ειδικότητα: ~ Καθηγητές Πληροφορικής (κωδ. θέσης: 5303) Απαραίτητα προσόντα: # Άριστη γνώση του αντικειμένου # Εξειδίκευση...
16 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Συνεργάτες / Καθηγητές Επιστημών Αγωγής Κωδικός θέσης: 42001 Με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον ...
3 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητεί: Συνεργάτες / Καθηγητές για δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, διδασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π. Ειδικότητες: ~ Καθηγητές Οικονομίας και Διοίκησης (κωδ. θέσης ...
16 ημέρες πριν
ΑΡΝΟΣ  -  Αθήνα (δήμος)
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on-line εκπαίδευση ζητά: Συνεργάτες / Καθηγητές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής Κωδικός θέσης: 42013 Με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Σχεδιασμός...
3 ημέρες πριν