...εργαλείων (π.χ. απογυμνωτές καλωδίων, βολτόμετρα κτλ.) Κατανόηση ηλεκτρικών σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων Γνώση των διαδικασιών ασφαλείας των κανονισμών Κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Δίπλωμα σε αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση ή επιτυχής... 
Σέρρες
2 ημέρες πριν
 ...παραδόσεις εμπορευμάτων σε μεταφορικές, πρακτορεία και πελάτες στην Θεσσαλονίκη Επιθεώρηση οχημάτων για μηχανικές βλάβες, ζητήματα ασφαλείας κοκ Συμμόρφωση με τους κανόνες και κανονισμούς που αφορούν στην οδήγηση φορτηγού (μέγεθος, βάρος, προορισμοί, στάθμευση και... 
Σέρρες
πριν από έναν μήνα
 ...παραγωγής για βέλτιστη απόδοση. Διατήρηση της ευταξίας και της καθαριότητας του χώρου ευθύνης τους. Διασφάλιση των διαδικασιών ασφάλειας και υγείας του εργοστασίου. Απαραίτητα Προσόντα: Απόφοιτος Βασικής Εκπαίδευσης / Τεχνικής σχολής. Επιθυμητή γνώση... 
Σέρρες
29 ημέρες πριν
 ...παραγωγής •Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης και αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού •Διασφάλιση Ορθών Πρακτικών Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλους τους τομείς παραγωγής Απαραίτητα Προσόντα •Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικοί ή συναφούς κλάδου •Επιθυμητή εμπειρία 2+... 
Σέρρες
24 ημέρες πριν
 ...Προγραμματισμός και οργάνωση δραστηριοτήτων προκαλωδίωσης με βάση τα χρονοδιαγράμματα •Ανάλυση και τήρηση προδιαγραφών Υγιεινής και Ασφάλειας και Κανονιστικών απαιτήσεων Απαραίτητα Προσόντα •Πτυχίο ΑΤΕΙ/ ΑΕΙ Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός,... 
Σέρρες
24 ημέρες πριν
 ...Προσόντα: Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η εργασιακή εμπειρία στους τομείς: # Ασφαλιστικά # Χρηματιστηριακά # Ενέργεια # Πωλήσεις Παροχές Άμεση πρόσληψη Πλήρης απασχόληση Πλήρης ασφάλεια Εργασία σε ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας... 
Σέρρες
4 ημέρες πριν
 ...παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του/της Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας Συνεργάζεται για την τήρηση όλων των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο Συμβάλει στη... 

Kri Kri

Σέρρες
ημέρα πριν
 .... Αναφορά κατάστασης των γεννητριών και συλλογή στοιχείων για ανάλυση. Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας της Vestas, των κανονισμών ασφαλείας και των προδιαγραφών ποιότητας. Επαγγελματική και αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες... 

ManpowerGroup Greece

Σέρρες
πριν από έναν μήνα
 ...παρατηρεί Φροντίζει την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του Ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της... 

Kri Kri

Σέρρες
11 ημέρες πριν
 ...Καλή γνώση Αγγλικών Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και ασφάλειας Αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς και δυνατότητα εργασίας σε ομάδα Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες... 

Kri Kri

Σέρρες
ημέρα πριν
 ...γραμμής για την προετοιμασία των γραμμών παραγωγής σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής ~ Ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ~ Αναλαμβάνει την αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ~ Απόφοιτος/η σχολής πρώην... 

Kri Kri

Σέρρες
11 ημέρες πριν
 ...γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί ~ Καλή γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού ~ Αρχές ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας  ~ Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ~ Δυνατότητα... 

Kri Kri

Σέρρες
17 ημέρες πριν