...Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 1 Θέσης Βρεφοκόμου για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας. Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία της θέσης κυμαίνεται από €14,300 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων. Η θέση αφορά την επαφή, τη φροντίδα και την... 

ΣΠΑΒΟ

Λευκωσία
9 ημέρες πριν
 ...Στρόβολο, Λευκωσία Πλήρης ή μερική απασχόληση ή αντικατάσταση Ωράριο αναλόγως είδους απασχόλησης Απαραίτητα Προσόντα: ~ Πτυχίο Βρεφοκόμου ή Νηπιαγωγού Προηγούμενη σχετική πείρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Καθήκοντα: Να αναλάβει την τάξη για παιδάκια μέχρι 26... 

ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λευκωσία
2 ημέρες πριν