Ζητείται Οικονομικός Λειτουργός

 ...πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με... 
Κύπρος
25 ημέρες πριν

Φαρμακοποιός

 ...Προσόντα: 1) Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός στην Κύπρο. 2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
3 ημέρες πριν

Αρχιοφοροθέτης

 ...οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
17 ημέρες πριν

Μηχανικός Ενέργειας

 ...οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 5. Διετής τουλάχιστον πείρα και τεχνικές γνώσεις στα καθήκοντα της θέσης ή/και καλή γνώση των σχετικών... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
3 ημέρες πριν

Ιατρικοί Λειτουργοί

 ...διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
3 ημέρες πριν

Λογιστικός Λειτουργός

 ...πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Διετής τουλάχιστον πείρα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Πάφος
8 ημέρες πριν

Λειτουργός Φορολογίας

 ...Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Λειτουργός Πολεοδομίας

 ...διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Λειτουργός Περιβάλλοντος

 ...δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
17 ημέρες πριν

Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων

 ...τουλάχιστον πείρα στον τομέα της Χημικής Μηχανικής ή της Μηχανολογικής Μηχανικής. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. (5) Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας σχετικά με τα πετρελαιοειδή. (6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
7 ημέρες πριν

Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκτρογραφημάτων

 ...σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
3 ημέρες πριν

Κτηματολογικός Λειτουργός Β

 ...δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Σερβιτόρος/Σερβιτόρα

 ...σημαντικές αξίες μας μαζί σας, αυτές που πέρασαν μέσω της οικογένειας μας: την αγάπη μας για το ψωμί, την επιθυμία μας να μοιραστούμε τη γαλλική ‘art de vivre’ μαζί σας και τη συνεχή αναζήτηση της ποιότητας σε ότι κάνουμε. Αν είσαι λάτρης της εξυπηρέτησης πελατών και... 

Paul

Λευκωσία
25 ημέρες πριν

Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 ...πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. 3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
7 ημέρες πριν

Head Chef

 ...σημαντικές αξίες μας μαζί σας, αυτές που πέρασαν μέσω της οικογένειας μας: την αγάπη μας για το ψωμί, την επιθυμία μας να μοιραστούμε τη γαλλική ‘art de vivre’ μαζί σας και τη συνεχή αναζήτηση της ποιότητας σε ότι κάνουμε. Αν είσαι λάτρης της μαγειρικής και της γαλλικής... 

Paul

Λευκωσία
26 ημέρες πριν

Μάγειρας / Μαγείρισσα

 ...σημαντικές αξίες μας μαζί σας, αυτές που πέρασαν μέσω της οικογένειας μας: την αγάπη μας για το ψωμί, την επιθυμία μας να μοιραστούμε τη γαλλική ‘art de vivre’ μαζί σας και τη συνεχή αναζήτηση της ποιότητας σε ότι κάνουμε. Αν είσαι λάτρης της μαγειρικής και της γαλλικής... 

Paul

Λευκωσία
26 ημέρες πριν

Διοικητικοί Λειτουργοί Μονάδας Αγορών και Προμηθειών

 ...Οργανισμό πιστοποιητικού, όπως για παράδειγμα από ΚΕΒΕ ή ECDL. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
3 ημέρες πριν

Προϊστάμενος/η Κυβερνοασφάλειας

 ...διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα,πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή/και της Γαλλικής ή/και της Γερμανικής. Εργασίες/Καθήκοντα Προσωπικού: Είναι υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την εποπτεία,... 

Goldman Solutions

Λευκωσία
25 ημέρες πριν

Λειτουργός Α και Β - Τμήμα Νομικών Θεμάτων

 ...διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (γ) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. Σημειώσεις:... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λεμεσός
17 ημέρες πριν