Εργασία Γαλλική Κύπρος

1-4 από 4 αποτελέσματα

Δημόσια Υπηρεσία  -  Κύπρος
 ...ξεχωριστή εκδήλωση υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας και ευθυκρισίας. (5) ΄Αριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας- Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή... 
πριν από έναν μήνα
Δημόσια Υπηρεσία  -  Κύπρος
 ...της Κύπρου. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας- Για περισότερες πληροφορίες εδώ
25 ημέρες πριν
Πανεπιστήμιο Κύπρου  -  Κύπρος
 ...διασύνδεσής τους με άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικές τέχνες, κινηματογράφος). Η άριστη γνώση της ελληνικής και της γαλλικής είναι απαραίτητη. Γνώση άλλης διεθνούς γλώσσας και διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελούν επιπρόσθετα... 
26 ημέρες πριν
Δημόσια Υπηρεσία  -  Κύπρος
 ...τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας- Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή... 
πριν από έναν μήνα