Εργασία Γερμανία Κύπρος

1-3 από 3 αποτελέσματα

Atlantica Hotels & Resorts  -  Κύπρος
 ...Προσόντα Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική) Γνώση άλλης ξένης γλώσσας (Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2-3 χρόνων, σε ανάλογη θέση Ομαδικότητα στην... 
26 ημέρες πριν
G.A.P. Vassilopoulos Group  -  Κύπρος
 ...1964 και είναι εισηγμένος στο ΧΑΚ από το 2001. Εργοδοτεί πέραν των 1000 ατόμων στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο,το Λουξεμβούργο,το Ισραήλ, και διεξάγει εργασίες μέσω 3,000 γραφείων και αντιπροσώπων. Ζητούμε για άμεση... 
22 ημέρες πριν
AEGEAN AIRLINES S.A  -  Κύπρος
 ...LCA ) Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου Άριστη γνώση αγγλικών Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες... 
22 ημέρες πριν