...Παραλαβή, φορτοεκφόρτωση και έλεγχος εμπορευμάτων Ενδοδιακινήσεις εμπορευμάτων και ανεφοδιασμός Συλλογή, συσκευασία παραγγελιών και διανομή Παρακολούθηση των διαδικασιών για τη διαχείριση των αποθεμάτων και την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης Εξοικείωση με τα... 
Θήρα
3 ημέρες πριν
 ...προγράμματος παραγωγής Τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων των παραγόμενων προϊόντων Εκπαίδευση προσωπικού στην παραγωγή, συσκευασία και διανομή Τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο παραγωγής Επικοινωνία με πελάτες & προμηθευτές για τις ανάγκες της... 
Θήρα
3 ημέρες πριν