...Τίτλος Θέσης :                  Διευθυντής Λογιστηρίου Αναφέρεται σε :               Οικονομικό Διευθυντή Στην εταιρεία μας, Plessas...  ...λογαριασμών. Προετοιμασία Μηνιαίων αναφορών προς τη διοίκηση. Συντονισμός, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας του Λογιστηρίου... 
Πατρα
3 ημέρες πριν

€ 650

Ζητείται άτομο με καλές γνώσεις αγγλικών και χρήση Η/Υ για να αναλάβει την διαχείρηση της αλληλογραφίας με τους προμηθευτές. Πενθήμερη εργασία, Ώρες εργασίας 9:00-15:00. Η θέση εργασίας βρίσκετε στην Κάτω Αχαΐα. Παρέχετε ικανοποιητικός μισθός , σύναψη συμβολαίου...
Πατρα
13 ημέρες πριν
 ...σου πάντα ξεχωρίζει: όλα κινούνται ρολόι, υποστηρίζεις τους Διευθυντές/ριες Καταστημάτων όπου χρειάζεται, ο φούρνος και η μαναβική μας...  ...βασικά: Έχεις ανώτατες σπουδές σχετικές με τα Οικονομικά ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αν έχεις ξαναδουλέψει στο εμπόριο και μάλιστα... 
Πατρα
12 ώρες πριν
 ...Λειτουργιών Μεταφορικού Έργου Αναφέρεται σε :               Διευθυντή Λειτουργίας Στην εταιρεία μας, Plessas Bros S . A ,...  ...κρίσιμων καταστάσεων.    ~ Εφαρμόζει αποτελεσματικές μεθόδους διοίκησης και ανάπτυξης της ομάδας του, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και... 
Πατρα
3 ημέρες πριν
 ...Υποψηφίου: Ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες  Ομαδικό πνεύμα Οργανωτικός & Καινοτόμος Πτυχίο πάνω στο Marketing, Διοίκηση Επιχειρήσεων εκτιμάται αλλά δεν απαιτείται. Η Εταιρεία παρέχει: Μόνιμη απασχόληση  Συνεχής εκπαίδευση Δυνατότητες Εξέλιξης... 
Πατρα
ημέρα πριν
 ...ελέγχου (σωστή ένδειξη τιμών για τα είδη, τήρηση των σχετικών νόμων και κανόνων για την παρουσίαση των ειδών), και πληροφορεί τον διευθυντή καταστήματος για τυχόν παραβάσεις, Μετά το κλείσιμο, ετοιμάζει το τμήμα για εργασία (διατηρεί την καθαριότητα και την τάξη, συμπληρώνει... 
Πατρα
3 ημέρες πριν
 ...χρήση βασικών δεικτών μέτρησης και αντιμετώπιση προβλημάτων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση Υποβολή εκθέσεων στην ανώτερη διοίκηση σχετικά με την πρόοδο και διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν Παροχή βοήθειας στην ανώτερη διοίκηση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων... 

MANDYNAMIC

Πατρα
12 ημέρες πριν