€ 3500 - € 4500

 ...Προαιρετικά μετεκπαίδευση σε Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή και σεμινάρια) Παρέχονται  Πληρωμή με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών TVöD (από 3500 μικτά μαζί με επιδόματα)  Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην μισθολογική κλίμακα  Πληρωμή επιδομάτων ... 

Axia Personal IKE

Γερμανία
17 ημέρες πριν

€ 3500 - € 4500

 ...Προαιρετικά μετεκπαίδευση σε Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή και σεμινάρια) Παρέχονται  Πληρωμή με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών TVöD (από 3500 μικτά μαζί με επιδόματα)  Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην μισθολογική κλίμακα  Πληρωμή επιδομάτων ... 

Axia Personal IKE

Γερμανία
17 ημέρες πριν

€ 3300 - € 4500

 ...Προαιρετικά μετεκπαίδευση σε Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακά ή και σεμινάρια) Παρέχονται  Πληρωμή με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών TVöD (από 3300 μικτά μαζί με επιδόματα)  Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην μισθολογική κλίμακα  Πληρωμή επιδομάτων ... 

Axia Personal IKE

Γερμανία
πριν από έναν μήνα