...τεχνικής / συντήρησης στο εσωτερικό των δωματίων Κάνει ποιοτικό έλεγχο των δωματίων του ξενοδοχείου συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα έντυπα Απαραίτητα Προσόντα Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Πτυχίο Τουριστικών Επαγγελμάτων Πολύ καλή γνώση... 
Θάσος (δήμος)
5 ημέρες πριν
 ...διπλογραφικά βιβλία, όπως επίσης ο έλεγχος των αντίστοιχων παραστατικών και η συσχέτιση τους με το MyData, υποβολή φορολογικών και λογιστικών εντύπων κλπ. Απαραίτητο είναι ο εργαζόμενος, να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας, να έχει θέληση στην μάθηση και να προσπαθεί να εξελιχθεί.... 
Θάσος (δήμος)
πριν από έναν μήνα