Καθήκοντα ~ Παραγωγή και συσκευασία προϊόντων Προσόντα Καλός και ευχάριστος χαρακτήρας Προθυμία για εργασία 

IONAS KAI KIKA FARM LTD

λάρνακα
16 ημέρες πριν
Εργάτες/τριες Παραγωγής Προσόντα ~ Ομαδικό πνεύμα  Καθήκοντα ~ Θα εργαστεί στην παραγωγή & αποθήκη στο εργοστάσιο

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΑΜΑΛΙΑ ΛΤΔ

λάρνακα
2 ημέρες πριν
 ...Κύπρο προσφέροντας λύσεις μεταφοράς στην Κύπρο και διεθνώς. Επιδιώκουμε να προσλάβουμε σκληρά εργαζόμενα άτομα για να εργαστούν ως Εργάτες/τριες Αποθήκης. Καθήκοντα: Συλλογή, συσκευασία και προετοιμασία παραγγελιών Παραλαβή, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων Απαραιτητα... 

EUROFREIGHT LOGISTICS LTD

λάρνακα
6 ημέρες πριν
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Παραλαβή, έλεγχος, ταξινόμηση και αποθήκευση των προϊόντων στην αποθήκη Σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών Καταμέτρηση των προϊόντων Φόρτωσης και Εκφόρτωσης των προϊόντων στα αυτοκίνητα παράδοσης Μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία της...

ΑΝΔΡΕΑΣ Α.ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΤΔ

λάρνακα
10 ημέρες πριν
 ...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/υποψήφιες που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
22 ημέρες πριν
 ...Συσκευαστηρίου Επικοινωνεί τους στόχους του τμήματος στους εργάτες συσκευαστηρίου Προγραμματίζει και συντονίζει την παραγωγική...  ...διοικητικές δεξιότητες Ικανότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες... 

Alion Vegetables & Fruit Co Ltd

λάρνακα
9 ημέρες πριν
 ...K. KAZAMIAS NET LTD (Εργοδότησης Οικιακών Βοηθών, Φροντιστών, Εργατών) με παρουσία πέραν των 27 χρόνων στην Κύπρο, αναζητεί άτομο με...  ...στη διεύθυνση: Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν σεβασμού του Περί Προσωπικών Δεδομένων Νόμου. Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που... 

K. Kazamias Net LTD

λάρνακα
11 ημέρες πριν
 ...συμβούλους, υπεργολάβους, επιμετρητές, μελετητές, επιστάτες και του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στο έργο. Προσόντα / Δεξιότητες /...  ...Σχέδιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Πρόγραμμα Ευεξίας Προσωπικού Προσφέρονται επίσης εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό... 

CYFIELD GROUP

λάρνακα
6 ημέρες πριν
 ...διασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών. Εποπτεία των καθημερινών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εργατικού δυναμικού, εξοπλισμού και την προμήθεια υλικών. Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στις τοποθεσίες για τη διασφάλιση των εργασιών, τη... 

PHC Franchised Restaurants Public Ltd

λάρνακα
9 ημέρες πριν
 ...εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ηλεκτρολογικών Ικανότητα να μελετά και να καταλαβαίνει τεχνικά σχέδια και όρους Ακέραιος χαρακτήρας Εργατικό και υπάκουο άτομο Υπευθυνότητα και επιμέλεια στην εργασία του ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του/της ανατίθενται... 

TELMEN LTD

λάρνακα
3 ημέρες πριν
 ...Ικανότητες οργάνωσης και εργασίας κάτω από πίεση Να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες με τους συνεργάτες και τους συναδέλφους. Να είναι εργατικό άτομο που να θέλει να ανελιχθεί επαγγελματικά. Υπευθυνότητες Οργάνωση γραφείου Αρχειοθέτηση Λήψη παραγγελιών Εύρεση... 

Meat & More Select Ltd

λάρνακα
10 ημέρες πριν
 ...Μηχανικό Καθήκοντα και ευθύνες: Προγραμματισμός έργων Επίβλεψη εργοταξίων (εάν απαιτείται) Οργάνωση και προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού & Εργοταξίου (εάν απαιτείται) Ετοιμασία μετρήσεων για παραγγελίες υλικών Επιμέτρηση έργων για προσφορές (αν... 

G.P.M. METAL LTD

λάρνακα
24 ημέρες πριν
 ...Καθήκοντα: Οργάνωση και συντονισμός καθημερινής λειτουργίας εστιατορίου Διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού Εξυπηρέτηση πελατών Προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Γνώση Η/Υ Δυναμική και... 

Vivid

λάρνακα
6 ημέρες πριν
 ...2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...Ποινικών και στην διεξαγωγή Ακροαματικών Διαδικασιών ενώπιον όλων των Επαρχιακών και Ειδικών Δικαστηρίων. Προσόντα, Εμπειρία και Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Τέσσερα (4) χρόνια εμπειρία ως μάχιμος/η δικηγόρος. Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Άριστη... 

TEKKIS &MATSANGOS LLC

λάρνακα
11 ημέρες πριν
create_cv_img

Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό δωρεάν σε 5 λεπτά

 ...πόρων Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλιοθήκης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Πανεπιστημίου Συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό για την ενσωμάτωση της πληροφοριακής παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών Συμμετοχή σε προγράμματα προβολής και εκπαίδευσης της... 

ANTONIS K. KARAS LLC

λάρνακα
3 ημέρες πριν
 ...απολαβών ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα. Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ωφελήματα όπως ορίζονται από το νόμο. Γεύματα κατά την εργασία στο εστιατόριο του προσωπικού. Στείλτε το βιογραφικό στο  ****@*****.*** Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99-859-922... 

The Brewing Hand

λάρνακα
16 ημέρες πριν
 ...αναζητά Εργοδήγους για άμεση πρόσληψη. Καθήκοντα και Ευθύνες: Επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας εργασιών Οργάνωση και συντονισμός προσωπικού και υπεργολάβων Συντονισμός εργασιών και τήρηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου Βασικές γνώσεις τοπογραφίας και... 

ZEMCO GROUP

λάρνακα
9 ημέρες πριν
 ...συνεργάτη. Βασικά Καθήκοντα: Διανομή μικρο-δεμάτων και φακέλων με ή χωρίς είσπραξη (αντικαταβολές) Στενή συνεργασία με το προσωπικό στο γραφείο ώστε οι αποστολές να παραδίδονται χωρίς καθυστερήσεις. Επικοινωνία με τους Αποστολείς και Παραλήπτες Ενδέχεται να... 

Primewell Management Ltd

λάρνακα
3 ημέρες πριν
 ...βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ****@*****.*** ή σ υμπληρώστε την αίτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας JOIN US . Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και βάσει των εταιρικών κανονισμώ ν για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.... 

A. PSALTIS & SONS LTD

λάρνακα
3 ημέρες πριν
 ...εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μέχρι τις 12 Μαΐου 2024. Θα... 

Cyprus Trading Corporation Plc

λάρνακα
6 ημέρες πριν
 ...99876295, αναφέροντας την θέση για την οποία αιτούνται. Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος συγκατατίθεστε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση μαθησιακών και εργασιακών προσόντων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και... 

APK GARAGES LTD

λάρνακα
10 ημέρες πριν
 ...Αρμοδιότητες: Εξυπηρέτηση πελατών. Διατήρηση της καθαριότητας στον εργασιακό χώρο. Συνεργασία με τους άλλους σερβιτόρους/ες και το προσωπικό της κουζίνας και των μπαρ. Διαχείριση αποθεμάτων και αναλώσιμων. Αντιμετώπιση παραπόνων και προβλημάτων με θετική στάση.... 

NAVARGAL INVESTMENTS LTD

λάρνακα
22 ημέρες πριν
 ...ενδιαφερόμενους φορείς π.χ. τραπεζικά ιδρύματα, πελάτες, προμηθευτές, ελεγκτές, κτλ Αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση του προσωπικού του τμήματος Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εργασίες που εμπίπτουν στα γενικότερα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης και... 

BookieCo Betting Stores Ltd

λάρνακα
24 ημέρες πριν
 ...Εμείς σου προσφέρουμε: Ανταγωνιστικές απολαβές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον Αποκλειστικές εκπτώσεις για το κάθε μέλος του προσωπικού μας Συμβάσεις αορίστου χρόνου  Πρόγραμμα εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο fashion industry. Ευκαιρίες... 

AXF AE

λάρνακα
10 ημέρες πριν
 ...εκστρατείες διαφώτισης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού σε δασικά θέματα. (ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. (στ) Εφαρμόζει τη δασική πολιτική και νομοθεσία. (ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σημ.: Ο κάτοχος... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 2. Οι υπάλληλοι, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους... 

Κυβερνητικές θέσεις Ελλάδα

λάρνακα
15 ημέρες πριν
 ...όπως είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και άλλα σημεία ζωτικού ενδιαφέροντος. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν: ελέγχους επιβατών, προσωπικού, αποσκευών, οχημάτων, προμηθειών καθώς και άλλων εξειδικευμένων ελέγχων όπως Χ-RAY & Cargo. Εξασφαλίζοντας την φύλαξη των... 

Dart Recruitment

λάρνακα
6 ημέρες πριν