20 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής

 ...μελετών του έργου Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου και τήρηση του καθημερινού προγράμματος Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου Σύνταξη συγκριτικών πινάκων αξιολόγησης προσφορών... 

VITAEL SA

Αθήνα
ημέρα πριν

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας

 ...που αφορούν ανακαινίσεις, νομιμοποιήσεις κ.λπ. Τέλος θα βρίσκεστε σε συνεργασία με δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, εργολάβους κοκ Βασικές Αρμοδιότητες: Ανίχνευση και αναγνώριση υποψήφιων πελατών που ενδιαφέρονται για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτου... 

RE/MAX Abacus Properties

Αθήνα
11 ημέρες πριν

Project Manager Κατασκευής Έργων ΑΠΕ

 ...τήρησή του  Συντάσσει το Χρονοδιάγραμμα του Έργου και παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών Αναζητά και αξιολογεί Προμηθευτές/ Εργολάβους για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών, συντάσσει Συμβάσεις Κατασκευής και παρακολουθεί την εκτέλεση τους Ελέγχει... 

CollegeLink

Αθήνα
2 μήνες πριν

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ,TIG ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Αθήνα
24 ημέρες πριν

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας

 ...Συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Επιβλέπει και αξιολογεί το προσωπικό. Επικοινωνεί με εξωτερικούς συνεργάτες, εργολάβους, συνεργεία συντήρησης/ επισκευών και όπου κρίνεται απαραίτητο με πελάτες / προμηθευτές. Προσόντα : Πτυχίο Τεχνολογίας... 

Μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
13 ημέρες πριν

Εργοδηγός για επίβλεψη οικοδομικών εργασιών μόνο με Γερμανικά

€ 3000 - € 4000

 ...Απαραίτητα προσόντα ~Aπαραίτητη η γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ~Εμπειρία στα επαγγέλματα της οικοδομής σαν εργολάβος, υπεργολάβος ή εμπειροτέχνης με ιστορικό διοίκησης εργατικού δυναμικού ~Προχωρημένες γνώσεις για προγραμματισμό σε Excel και... 
Ασφάλιστρο

300 Bau GmbH

Γερμανία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 ...μελετών του έργου ~Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου και τήρηση του καθημερινού προγράμματος ~Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές ~Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου ~Σύνταξη συγκριτικών πινάκων αξιολόγησης προσφορών ~... 

Redex S.A.

Κέρκυρα
2 μήνες πριν

Μηχανικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Ενεργειακού Κέντρου Αγ. Νικολάου

 ...ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ~ Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρολογικής συντήρησης που εκτελούνται από τους εργολάβους Requirements Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής (μέλος Τ.Ε.Ε.) Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε θέση... 

MYTILINEOS

Στερεά Ελλάδα
2 μήνες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Επικοινωνία και ενέργειες διεκπεραίωσης με όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές. Έλεγχος ποιότητας και Παραγωγικότητας. Λήψη προσφορών και σύνταξη συγκριτικών πινάκων αξιολόγησης αυτών.... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

Λευκωσία
19 ημέρες πριν

Personal Assistant

 ...διοικητική υποστήριξη στον διευθυντή της εταιρείας  Σύνταξη επιστολών προς ενημέρωση προόδου των εργασιών και ετοιμασία διατακτικών για εργολάβους  Παροχή βοήθειας σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού για σεμινάρια  Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση... 

D_Kaimakliotis architects designers Ltd

λάρνακα
10 ώρες πρινΝέα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...Επιπλέον αρμοδιότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν: Κατανόηση και δημιουργία σχεδίων AutoCAD Αλληλεπίδραση με εργολάβους και πελάτες χρησιμοποιώντας προφορική και γραπτή επικοινωνία Πραγματοποίηση παρουσιάσεων σε πελάτες και συναδέλφους Δημιουργία... 

Lino Group

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
7 ημέρες πριν

Διευθυντής Έργου Οπτικών Ινών

 ...Συντάσσει τον προϋπολογισμό του έργου και διασφαλίζει την τήρησή του καθ' όλη τη διάρκεια του Αναζητά και αξιολογεί Προμηθευτές / Εργολάβους για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών Συντάσσει Συμβάσεις Κατασκευής και παρακολουθεί την εκτέλεση τους... 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP

Αθήνα
2 μήνες πριν

Υπάλληλο Αποθήκης (Πλύστης/παραλαβή φορτίων)

 .../παραλαβή φορτίων) , με έδρα τη Θεσσαλονίκη. (Ορισμένου χρόνου) Αρμοδιότητες ρόλου Παραλαμβάνει φορτία τηγανελαίων από τους εργολάβους Διενεργεί τον έλεγχο των σχετικών παραστατικών Παίρνει μέρος στη διαδικασία για το άδειασμα και το πλύσιμο των βαρελιών... 

Motor Oil

Θεσσαλονίκη
3 ημέρες πριν

Assistant to the Project Manager

 ...Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων έργων. Υποστήριξη Project Manager για την οργάνωση και συντονισμό εργοταξίου. Επικοινωνία με εργολάβους, υπεργολάβους και συμβούλους για συντονισμό διαφόρων εργασιών. Αλληλογραφία εργοταξίου. Ετοιμασία σχεδίων, εγγράφων και... 

Compass Properties

Λεμεσός
17 ημέρες πριν

Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός

 ...εγγράφων και την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές για αδειοδότηση των έργων Την έρευνα αγοράς, επικοινωνία με προμηθευτές και εργολάβους για λήψη προσφορών  εξοπλισμού, ανταλλακτικών, υλικών και τον συντονισμό των παραγγελιών τους Τον έλεγχο των κατασκευαστικών σχεδίων... 

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Αθήνα
3 ημέρες πριν

Τεχνικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης

 ...εργασίας, την οποία και εκτελεί. Ελέγχει και επιβλέπει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών από αντίστοιχους εργολάβους. Επιθεωρεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για σωστή λειτουργία και διερευνά-επιλύει ηλεκτρολογικά προβλήματα. Αποκαθιστά... 

MYTILINEOS

Στερεά Ελλάδα
2 μήνες πριν

Μηχανολόγος Μηχανικός Συντήρησης Εργοστασίου

 ...Ανασκόπησης Διοίκησης με τον Υπεύθυνο ΥΑΠ Διασφάλιση εφαρμογής κανόνων Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος από τους αναδόχους εργολάβους Απαραίτητα Προσόντα : Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (AEI) Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ή... 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP

Στερεά Ελλάδα
2 μήνες πριν

Συντονιστής/τρια Ασφάλειας & Υγείας

 ...παρακολούθηση και ενημέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Συνεργασία με μελετητές, επιβλέποντες, εργολάβους, υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης... 

ZEMCO GROUP

λάρνακα
19 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...ότι οι εγκαταστάσεις και οι εφαρμογές είναι σύμφωνες με τα πρότυπα ασφαλείας και τις ανάγκες των πελατών Συνεργασία με κυρίως εργολάβους, μηχανικούς και τεχνικούς για την υλοποίηση της εγκατάστασης Εξέταση των αναγκών σε νέο εξοπλισμό, υπολογισμός του κόστους και... 

A. ERACLEOUS ELECTRICAL INSTALLATIONS LTD

Πάφος
22 ημέρες πριν

Εξωτερικός Μηχανικός Πωλήσεων

 ...στην περιοχή ευθύνης Παρακολούθηση των έργων. Επικοινωνία και παρουσίαση τεχνικών λύσεων σε Μελετητές , Τεχνικές Εταιρίες, Εργολάβους κλπ Πλήρη χαρτογράφηση της περιοχής ευθύνης.  Επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων πωλήσεων  Συνεχής εκπαίδευση των άμεσων... 

TIEMME ΕΛΛΑΣ AEBE

Ασπρόπυργος
3 ημέρες πριν