ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Εποχικό Προσωπικό)

Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ Άδεια άσκησης επαγγέλματος (συγκεκριμένης τάξης) Ηλικία 18 – 65 Χρόνος ανεργίας Εμπειρία Αριθμός ανηλίκων τέκνων Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

Κυβερνητικές θέσεις Ελλάδα

Κομοτηνή
5 ημέρες πριν

•Ηλεκτρολόγους τεχνίτες-συντηρητές •Ηλεκτρονικούς •Πρακτικούς μηχανικούς-συντηρητές-ηλεκτροκολλητές-μονταδόρους •Εργάτες οικοδομικών εργασιών

 ...προσωπικό για την άμεση στελέχωση του εργοστασίου της στην ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (πρώην ΣΕΛΜΑΝ) . Συγκεκριμένα αναζητούμε : Ηλεκτρολόγους τεχνίτες-συντηρητές Ηλεκτρονικούς Πρακτικούς μηχανικούς-συντηρητές-ηλεκτροκολλητές-μονταδόρους Εργάτες οικοδομικών εργασιών... 

ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ

Κομοτηνή
3 ημέρες πριν

Μηχανικός ΑΕΙ

 ...ασφαλείας Reporting στους υπευθύνους σχετικά με τις καθημερινές βλάβες Συνεννόηση με τους υπεύθυνους παραγωγής για το πρόγραμμα συντήρησης. Διασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια σε συνεργασία με μηχανικό υγείας και ασφάλειας... 
Κομοτηνή
15 ημέρες πριν