...Διατήρηση καθαριότητας στο χώρο υποδοχής. Παραλαβή έλεγχος και τακτοποίηση προϊόντων κλινικής. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εξοικείωση με τα ζώα. Ευχάριστος χαρακτήρας. Οργανωτικές δεξιότητες. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.... 

Limassol Veterinary Clinic

Λεμεσός
23 ημέρες πριν
 ...στην Λεμεσό και στην Λευκωσία.  Θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α πρέπει: Να έχει πάθος για τα ζώα και να είναι αφοσιωμένος/η στην ευημερία τους. Να μπορεί να χειριστεί ζώα και να διαθέτει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες.... 

A.M.DOGS WORLD LTD

Λεμεσός
29 ημέρες πριν