Η Κατασκευαστική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. ζητά να προσλάβει Πολιτικό, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με διετή προϋπηρεσία και επιθυμητή γνώση γερμανικών.

ERGATIKAT

Λάρισα
16 ημέρες πριν
 ...του  Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , αναζητά: Μηχανικό Κατασκευής Η/Μ Έργων Υποδομών (κατά προτίμηση ηλεκτροκίνησης κ.λπ. σιδηροδρομικών έργων)...  ...για την τροποποίησή τους Συνεργάζεται με τους επιβλέποντες μηχανικούς του  Έργου Διασφαλίζει τα δικαιώματα της εταιρείας, σύμφωνα... 
Αθήνα
ημέρα πριν
 ...ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών...  ...συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Προφίλ υποψηφίου: ~Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικό... 

ERGATIKAT

Αθήνα
16 ημέρες πριν
 ...ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών...  ....Ε. προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών κατασκευής νέων δικτύων και υποδομών. Επισκόπηση του Ρόλου: Ο Ηλεκτρολόγος θα είναι υπεύθυνος για... 

ERGATIKAT

Αθήνα
16 ημέρες πριν
 ...Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού (Τ1/Β) ή Πτυχιούχου Μηχανικού Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων Τ.Ε. (Τ3/Γ), ως εξωτερικό συνεργάτη στην Τρίπολη. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Αρμοδιότητες: Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την... 

PLAS S.A.

Πελοπόννησος
27 ημέρες πριν
 ...Τεχνική και Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ηγέτιδα στον τομέα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ για να στελεχώσει το τμήμα Δημόσιων Έργων / Προμηθειών και Δημόσιων Διαγωνισμών της εταιρείας. Θα αναλάβει τη... 
Θεσσαλονίκη
πριν από έναν μήνα
 ...Η PLANET Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει υψηλών δεξιοτήτων Μηχανικούς και να τους εντάξει στην ομάδα του Τομέα Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων Υποδομής (IDIS Business Unit ) της εταιρείας στην Αθήνα, για έργα ενεργειακών επενδύσεων και έργα υποδομών. Ως έμπειρος μηχανικός... 

PLANET S.A.

Αθήνα
πριν από έναν μήνα
 ...παραγωγική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή κουφωμάτων και αλουμινοκατασκευών, ζητείται Μηχανικός για μόνιμη εργασία, ο οποίος θα απασχοληθεί ως Μηχανικός Έργων , με κύρια ενασχόλησή του την πραγματοποίηση προμετρήσεων. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να... 
Θεσσαλονίκη
13 ημέρες πριν
 ...Η ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ , εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , αναζητά: Μηχανικό Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Ο ρόλος ανήκει στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ και κύρια ενασχόληση του είναι η εποπτεία των έργων βαριάς συντήρησης καθώς... 
Νέα Ερυθραία
2 ημέρες πριν
 ...κλάδο του, αναζητά για την έδρα του στην Αθήνα, έναν Μηχανικό Έργων  με τις εξής αρμοδιότητες: Κοστολογήσεις έργων και σύνταξη προσφορών...  .../ τήρηση χρονοδιαγράμματος Απαιτούμενα προσόντα : Μηχανικός έργων/ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τουλάχιστον 3 έτη... 
Αθήνα
ημέρα πριν
 ...Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας και Υποδομών, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα    Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων...  .... Απαραίτητα Προσόντα : Πτυχίο AEI/TEI Εμπειρία σε έργα δομημένης καλωδίωσης Πολύ καλή γνώση MS Office Άριστη γνώση... 
Αθήνα
3 ημέρες πριν
 ...μέλος του ομίλου εταιρειών Nikos Trikkis Group of Companies, ζητά να προσλάβει Μηχανικό Διαχείρισης Έργων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (επιπρόσθετο προσόν) Μέλος ΕΤΕΚ... 

Trikkis Energy Ltd

Λεμεσός
9 ημέρες πριν
 ...μεγάλη εμπειρία στον κλάδο παραγωγής προϊόντων από σκυρόδεμα για δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητάει για την στελέχωση του εμπορικού τμήματος Υποψήφιο/α - απόφοιτο/η "έργον υποδομής ή δομικών έργων" . Συνεργάτες τεχνικές εταιρείες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Στις... 
Καρδίτσα
12 ημέρες πριν
 ...στον κλάδο της διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με...  ...για την κάλυψη της θέσης: Πολιτικός Μηχανικός - Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων (Ref. 5455/CEN...  ...θα είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για τις υποδομές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
Από το 2008 η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Προφίλ υποψηφίου: ~Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανολόγου... 

ERGATIKAT

Αθήνα
16 ημέρες πριν
create_cv_img

Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό δωρεάν σε 5 λεπτά

 ...ταυτόχρονα την προοπτική για επέκταση των εργασιών του. Λόγω επέκτασης των εργασιών και ανάληψης νέων έργων, αναζητούμε για άμεση πρόσληψη:  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) Κυριότερες Ευθύνες Ρόλου: Δρομολογεί την πρόοδο των εργασιών και την παρακολουθεί... 

CYFIELD GROUP

λάρνακα
3 ημέρες πριν
 ...εταιρεία με έδρα στην Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με εμπειρία για εργασία σε εργοτάξιο ιδιωτικών απαιτητικών έργων. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού Τουλάχιστον 4 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Άριστη γνώση ΑutoCad... 

Greek Pride Group

Θεσσαλονίκη
12 ημέρες πριν
 ...για την στελέχωση του τμήματος συντήρησης μηχανολογικών υπηρεσιών της Caramondani Bros Public Co Ltd για τη θέση: Υπεύθυνος/η Μηχανικός Έργου Συντήρησης Ζητείται Υπεύθυνος/η Μηχανικός Έργου Συντήρησης για την οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη σωστής εκτέλεση εργασιών... 

Caramondani Bros Public Co Ltd

Λευκωσία
14 ημέρες πριν
 ...Τοπογράφο Μηχανικό Πεδίου για σιδηροδρομικό έργο στη Βουλγαρία Αρμοδιότητες: Είναι...  ...Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία...  ...εργασιών σε κατασκευαστικά έργα υποδομής θα εκτιμηθεί ~ Πολύ καλή γνώση AutoCAD... 
Αθήνα
ημέρα πριν
 ...Περιγραφή Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) , για κάλυψη θέσεων Μηχανικός Εργοταξίου/Εργοδηγός από κατασκευαστική εταιρεία για έργα στην Αθήνα και στην Κέρκυρα. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού / Πολιτικού Μηχανικού... 
Αθήνα
7 ημέρες πριν
Οι Αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: Έκδοση οικοδομικών αδειών Δηλώσεις αυθαιρέτων Αποτυπώσεις ακινήτων Έκδοση ΗΤΚ Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ελάχιστη ...
Νέο Ψυχικό
2 ημέρες πριν
 ...Περιγραφή Από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ηγέτιδα στον τομέα κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ζητούνται ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ με σκοπό να απασχοληθούν σε έργα οδικής ασφάλειας στα πλαίσια δημόσιων και ιδιωτικών έργων.... 
Αθήνα
πριν από έναν μήνα
 ...Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , αναζητά: Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Κτιριακών Έργων Κύριες αρμοδιότητες: Παρακολουθεί και συντονίζει τις μελέτες και την κατασκευή των Η/Μ εργασιών του Έργου Συντονίζει τους εργοδηγούς και το... 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP

Αθήνα
8 ημέρες πριν
 ...Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά μηχανικό έργου για εργοτάξιο/κτιριακό έργο εντός Αττικής. Απαραίτητα προσόντα η καλή γνώση αγγλικών και η καλή γνώση CAD. Τυχόν προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικά στο ****@*****.***... 
Αθήνα
2 ημέρες πριν
 ...Περιγραφή Η εταιρεία Kourassis telecoms & energy αναζητά Μηχανικό χωρίς ή με εμπειρία  για έργα ΔΕΗ και ΟΤΕ στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου Τηλέφωνο επικοινωνίας:  Κώστας Ελευθεριάδης (***) ***-**** Απαραίτητα Προσόντα Όρεξη για δουλειά Ικανότητα επικοινωνίας... 
Βόλος
πριν από έναν μήνα
 ...ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Σύνταξη Μελετών Υποβολή προσφορών Κοστολόγηση έργου Συντονισμος  Εργασιών και Προμηθειών Έργου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Έμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή Δίπλωμα οδήγησης Ομαδικό πνεύμα Γνώση λειτουργίας υπολογιστικών προγραμμάτων ,... 
Αλίαρτος (δήμος)
2 ημέρες πριν
 ...δραστηριότητας μας. Ζητάμε να προσλάβουμε Μηχανικό - Υπεύθυνο Έργων.   Έχουμε ανάγκη από δυναμικούς συνεργάτες που μπορούν να...  ...ΤΕΙ / ΑΕΙ. Εμπειρία μερικών ετών σε βιομηχανικά έργα ή έργα υποδομής. Γνώση MS Office & AutoCAD. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών... 

ARPEDON

Άλιμος
2 μήνες πριν
 ...εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων...  ...επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Επισκόπηση του ρόλου: Στα πλαίσια...  ...πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Μηχανικός πεδίου θα έχει την γενική επίβλεψη, προγραμματισμό... 

ERGATIKAT

Γερμανία
16 ημέρες πριν
 ...αναζητά: Πολιτικό Μηχανικό Κτιριακών Έργων (Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Κρήτης) Αρμοδιότητες...  ...συντονίζει την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων...  ...Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα... 
Ηράκλειο
ημέρα πριν
 ...εξειδικεύεται στην κατασκευή Τηλεπικοινωνιακών έργων, στην παροχή εξειδικευμένων...  ...επέκτασης και εκσυγχρονισμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Επισκόπηση του ρόλου: Ο εργοδηγός...  .... Καθημερινή αναφορά προόδου στους μηχανικούς. Τι προσφέρουμε: Ανταγωνιστικό πακέτο... 

ERGATIKAT

Γερμανία
πριν από έναν μήνα