...το εργοστάσιό της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών ανθρώπινο δυναμικό για την ακόλουθη θέση: Μηχανικός Παραγωγής (Κωδ. Θέσης ME-2404) Απαραίτητα Προσόντα Απόφοιτος Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Αντίστοιχη εμπειρία Καλή γνώση... 
Σέρρες
10 ημέρες πριν
 ...κανόνων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ~ Απόφοιτος/η σχολής πρώην ΑΤΕΙ ή ΟΑΕΔ ή επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ~ Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων ~= 2 ετών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη ~... 

Kri Kri

Σέρρες
7 ημέρες πριν
 ...τεχνικών συντηρήσεων, του εξοπλισμού παραγωγής και των βοηθητικών συστημάτων Τυπικά Προσόντα  ~ Απόφοιτος σχολής Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ~ Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας κρίνονται απαραίτητες ~... 

Kri Kri

Σέρρες
11 ημέρες πριν
 ...Τεχνικός Συντήρησης πρέπει να έχετε: Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ). 2+ χρόνια προϋπηρεσία σαν...  ...προτίμηση σε βιομηχανίες. Εναλλακτικά, 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού. Ικανότητα να δουλεύει σε μεγάλο ύψος... 
Σέρρες
2 ημέρες πριν
 ...Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης ( θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η κατεύθυνση ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρονικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση Η/Υ & και γνώση MS Office Χρήση προγραμμάτων ΕRP ( Θα θεωρηθεί ως επιπλέον... 
Σέρρες
24 ημέρες πριν
 ...της ομάδας ανάπτυξης νέων προϊόντων Τυπικά προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων/Χημικών Μηχανικών/Χημικών/Μηχανολόγων Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος Επιθυμητή εμπειρία 3-5 χρόνια σε... 

Kri Kri

Σέρρες
πριν από έναν μήνα
 ...σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους Τυπικά προσόντα:   ~ Απόφοιτος/η σχολής ΑΕΙ Μηχανικών Παραγωγής Διοίκησης ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Οικονομικών ή Μαθηματικών κρίνεται απαραίτητο ~ Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση το Supply Chain Management ή τη... 

Kri Kri

Σέρρες
7 ημέρες πριν