Εργασία Μόνιμη δουλειά Μαρκόπουλο Μεσογαίας

3 θέσεις εργασίας

Ανειδίκευτοι εργάτες

H ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ- Προκατασκευασμένα σπίτια με έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο στο Μαρκόπουλο Αττικής αναζητά για μόνιμη εργασία έως 28 ετών, ελαιοχρωματιστές, μαραγκούς, βοηθούς και τεχνίτες στεγών, καθώς και δίπλωμα για οδηγού φορτηγού και άδεια χειριστή γερανού. Μισθός ικανοποιητικός... 

ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ

Μαρκόπουλο Μεσογαίας
24 ημέρες πριν

Υπεύθυνος Συντήρησης

 ...Εταιρεία παραγωγής & συσκευασίας τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κάλυψη μόνιμων αναγκών της, Υπεύθυνο Συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για το εργοστάσιο της στο Μαρκόπουλο Αττικής. Καθήκοντα θέσης αποκατάσταση... 
Μαρκόπουλο
19 ημέρες πριν

Οδηγός-Τεχνίτης

 ...Η εταιρία BOOS S.A., με δραστηριότητα στα συστήματα ασφαλείας, αναζητεί Οδηγό-Τεχνίτη. Πλήρης - Μόνιμη Απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα : Κατοχή διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας Προαιρετικά : Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Τεχνικές Γνώσεις... 

BOOS S.A

Μαρκόπουλο
19 ημέρες πριν