Εργασία Οδηγός Κόρινθος (δήμος)

1 θέση εργασίας

Οδηγός οδικής βοήθειας (Δίπλωμα Γ' κατηγορίας)

Περιγραφή Ζητείται  Οδηγός Γ' Κατηγορίας  από εταιρεία οδικής βοήθειας στην  Κόρινθο . Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης Απαραίτητα Προσόντα Δίπλωμα Γ' κατηγορίας Επαγγελματισμός
Κόριθνος
11 ημέρες πριν